gminadobra.info

Adam Pacholik zostanie pozbawiony mandatu

Rada Powiatu Polickiego ma 30 dni na wygaszenie mandatu radnego Adama Pacholika – to oficjalne stanowisko wojewody zachodniopomorskiego Tomasza Hinca, który domaga się stosownej reakcji rady, najpóźniej do połowy czerwca. – Rada Powiatu na najbliższej sesji zajmie się sprawą wezwania Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wygaszenia mandatu radnego Pacholika – poinformował nas Cezary Arciszewski, przewodniczący Rady Powiatu.

Radny Adam Pacholik jest przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Polickiego. Jest także prezesem spółki „Trans-Net”, która bierze udział w wielu przetargach ogłaszanych przez starostwo. I przetargi te wygrywa.

– Zdaniem Tomasza Hinca, działalność radnego Adama Pacholika narusza zapisy ustawy o samorządzie powiatowym. Stąd konieczność wygaszenia jego mandatu – mówi Agnieszka Muchla, rzecznik prasowy wojewody zachodniopomorskiego.

W rozmowie z naszą redakcją Cezary Arciszewski, przewodniczący Rady Powiatu Polickiego, powiedział, że jego zdaniem, radny Pacholik sprawuje mandat zgodnie z prawem.

Przypominamy. Pod koniec marca Rada Powiatu w Policach nie dopatrzyła się uchybień w przestrzeganiu przepisów ustawy o samorządzie powiatowym przez radnego Gryfa XXI Adama Pacholika, pełniącego jednocześnie funkcję prezesa gminnej spółki Trans-Net.

– Sprawa wygląda następująco, że gdyby Rada Powiatu uznawała, że Pan radny Adam Pacholik (…) naruszył przepisy z art. 25b ust. 1 i 2 ustawy o samorządzie powiatowym, wyraziłaby tę opinię w postaci uchwały uchylającej mandat. Jak Państwo widzicie, takiej uchwały nie przygotowałem, gdyż podzielam opinię radcy prawnego (…), że Pan radny Pacholik nie naruszył przepisów tej ustawy – mówił podczas sesji Arciszewski.

W trakcie dyskusji głos w tej sprawie zabrał również Adam Pacholik.

– 21 listopada zgodnie z przepisami prawa (…) zleciłem kancelarii adwokackiej takie stanowisko, które utwierdziło w przekonaniu, że mogę stanąć przed wyborcami i (po wyborach – przypomina redakcja) złożyć ślubowanie – powiedział Pacholik.

Jak się dowiedzieliśmy nieoficjalnie, Rada Powiatu odrzuci wezwanie Wojewody Zachodniopomorskiego. Takie są przynajmniej deklaracje radnych z koalicji rządzącej Powiatem Polickim. Przeciwnego zdania są radni Prawa i Sprawiedliwości.

– To jednak Rada zdecyduje co z mandatem radnego Pacholika – dodaje Arciszewski.
Jakie argumenty przytacza Wojewoda Zachodniopomorski, wzywając Radę Powiatu Polickiego do wygaszenia mandatu? „(…) W okresie pełnienia przez Pana Adama Pacholika mandatu radnego spółka Trans-Net przyjęła od Powiatu Polickiego zlecenia na świadczenie różnych usług, co potwierdzają – podpisane pomiędzy Powiatem Polickim a Panem Adamem Pacholikiem jako reprezentującym spółkę Trans-Net – umowy3. W myśl art. 25b ust. 1 ustawy o samorządzie powiatowym radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej działalności. Cytowany wyżej przepis dotyczy kilku sytuacji. Po pierwsze, gdy radny prowadzi na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami działalność z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym radny uzyskał mandat, po drugie, gdy radny zarządza działalnością prowadzoną z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym radny uzyskał mandat, po trzecie, gdy radny jest przedstawicielem lub pełnomocnikiem w prowadzeniu działalności gospodarczej prowadzonej z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym radny uzyskał mandat. Nie chodzi w nim więc tylko i wyłącznie o prowadzenie przez radnego działalności z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym radny uzyskał mandat, ale także o taką sytuację, gdy to inny podmiot prowadzi taką działalność, a radny nią zarządza albo jest przedstawicielem lub pełnomocnikiem w jej prowadzeniu.” – czytamy w uzasadnieniu wezwania wojewody Hinca.

– Rada Powiatu ma 30 dni na to, żeby odwołać radnego ze sprawowanego stanowiska. Jeśli nie podejmie stanowiska oczekiwanego przez przepisy prawa, wówczas wojewoda ma prawo skorzystania z takiego środka prawnego, który jest przewidziany w przepisach. Czyli wyda zarządzenie zastępcze, którym odwoła radnego ze sprawowanej funkcji – tłumaczy Muchla.

Zostaw komentarz

Grzegorz Świstak

Grzegorz Świstak

Redaktor naczelny gazety oraz serwisu gminadobra.info . Dziennikarz z ponad 25 letnim stażem. Pasjonat dziejów Pomorza Zachodniego. Członek klubu morsów. Odnajduje spokój w pieszych wycieczkach, zawsze z aparatem w dłoni. Obecnie student Uniwersytetu Szczecińskiego, na kierunku pisarstwo. Mieszka w Szczecinie.