gminadobra.info

Budżet Obywatelski – Minął termin składania wniosków

We wtorek 16-tego sierpnia minął termin składania wniosków do Budżetu Obywatelskiego. Teraz trwa weryfikacja  35 złożonych przez mieszkańców wniosków. Urzędnicy zapowiadają, że będzie możliwość poprawienia niekompletnych lub niewłaściwie wypełnionych wniosków. Po wstępnej weryfikacji, rozpatrywaniem wniosków zajmie się Komisja do Spraw Budżetu Obywatelskiego.

Start Budżetu Obywatelskiego w Gminie Dobra należy uznać za sukces. Jak zwykle każdy sukces ma wielu ojców. Strona „rządząca” podaje na stronie GminaDobra24, że „Gmina Dobra jest jedyną gminą wiejską w województwie zachodniopomorskim i trzecią w Polsce, która będzie miała budżet obywatelski”. Natomiast „opozycja” powołuje się na swoje programy wyborcze i rosnącą presję społeczną na lokalne władze.

Grafika: BO-UG Dobra
Grafika: BO-UG Dobra

Zdaniem redakcji obojętne kto za tym stoi. Ważne, że budżet jest i zaczął funkcjonować. Liczba wniosków wydaje się niewielka, ale biorąc pod uwagę krótki okres czasu w jakim Komisja do Spraw Budżetu Obywatelskiego pod kierownictwem pana Grochowskiego powołała go do życia. Jest to naprawdę powód do satysfakcji.
Nasze gratulacje dla członków Zespołu do Spraw Budżetu Obywatelskiego i pomyślnej weryfikacji wniosków.

(ges)

Budżet  Obywatelski Gmina Dobra w punktach

  • Maksymalna wartość pojedynczego projektu inwestycyjnego nie może przekroczyć kwoty 300 tysięcy złotych. Pozostałe 60 tysięcy złotych przeznaczone zostały na projekty o charakterze nieinwestycyjnym, podzielone dodatkowo w równych częściach po 5 000 zł na projekty realizowane na terenie poszczególnych sołectw gminy Dobra.
  • Projekty inwestycyjne, obejmują realizację zadań polegających na modernizacjach, adaptacjach, budowie nowych obiektów, przebudowie istniejących a także zakupie wyposażenia o jednostkowej wartości przewyższającej 5 000 zł. Projektem inwestycyjnym może być np. budowa chodników, infrastruktury drogowej, placów zabaw, obiektów małej architektury, a także zagospodarowanie terenów rekreacyjnych.
  • Projekty nieinwestycyjnie obejmują w szczególności organizację festynów, zabaw choinkowych, spotkań autorskich oraz warsztatów tematycznych.
  • Głosowanie na złożone i zweryfikowane projekty będzie można głosować w terminie od 12 września do 2 października br. W głosowaniu podobnie jak w przypadku zgłaszania wniosków mogą brać udział osoby, które ukończyły 16 rok życia. Każdy głosujący będzie mógł oddać swój głos na jeden projekt inwestycyjny i jeden nieinwestycyjny.
  • Do realizacji zostaną przeznaczone projekty, które uzyskają największą liczbę głosów. W przypadku projektów inwestycyjnych ta liczba musi wynosić co najmniej 30.

http://www.bo.dobraszczecinska.pl/

Zostaw komentarz

Grzegorz Świstak

Grzegorz Świstak

Redaktor naczelny gazety oraz serwisu gminadobra.info . Dziennikarz z ponad 25 letnim stażem. Pasjonat dziejów Pomorza Zachodniego. Członek klubu morsów. Odnajduje spokój w pieszych wycieczkach, zawsze z aparatem w dłoni. Obecnie student Uniwersytetu Szczecińskiego, na kierunku pisarstwo. Mieszka w Szczecinie.

Reklama

Proponowane artykuły