gminadobra.info

Dobra najlepsza w Rankingu Finansowym

Dobra Szczecińska w kategorii gmin wiejskich, Konstancin-Jeziorna wśród gmin miejsko- wiejskich, Podkowa Leśna wśród gmin miejskich, Warszawa wśród miast na prawach powiatu oraz powiat poznański w gronie powiatów to liderzy Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce za rok 2018. – Jest to ogromne wyróżnienie i zaszczyt dla wszystkich pracowników urzędu, za zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych zadań – powiedziała nam Teresa Dera, wójt gminy Dobra.

Zestawienie przygotowała grupa ekspertów Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Ostatecznie, uwzględniając te wszystkie wskaźniki, eksperci wybrali po 10 jednostek samorządu terytorialnego w każdej z pięciu kategorii. Wśród gmin wiejskich czołówkę za rok 2018 tworzą Dobra Szczecińska, Michałowice, Kleszczów, Stawiguda, Osielsko, Zielonki, Kołobrzeg, Kobierzyce, Baranów i Nowosolna.

Eksperci przeanalizowali finanse ponad 2400 gmin i przeszło 300 powiatów biorąc pod uwagę siedem wskaźników, tj. udział dochodów własnych w dochodach ogółem, relację nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem, udział wydatków inwestycyjnych w wydatkach ogółem, obciążenie wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach ogółem (bez poręczeń), relację zobowiązań do dochodów ogółem oraz udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących.

– Z kondycją finansową samorządów nie jest najgorzej. Świadczą o tym dane, które wynikają ze sprawozdań za rok 2018. Przy planowanym deficycie ponad 22 mld zł budżety JST zamknęły się deficytem znacznie niższym, bo na poziomie 7 mld zł – mówiła podczas Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie Grażyna Wróblewska, przewodnicząca Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych i zarazem prezes RIO w Poznaniu.

– Sytuacja samorządów finansowa jest dobra, ale to się wiąże z tym, że jest dobra koniunktura gospodarcza. Z tym, że jest to dobra sytuacja finansowa jeśli chodzi o finansowania zadań, ale już w przypadku finansowania rozwoju jest problem. Czyli są pieniądze na finansowanie działalności bieżącej, ale już jeśli chodzi o nadwyżki operacyjne i możliwość finansowania działalności rozwojowej, to na ten temat można dyskutować – zaznaczył prof. Krzysztof Surówka, kierownik Katedry Finansów Samorządowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

Zostaw komentarz

gminadobra.info

gminadobra.info

Jesteśmy serwisem informacyjnym niezależnym od nurtów politycznych i interesów jednostek. Publikujemy o tym, jak poszczególne decyzje władz Gminy Dobra wpływają na życie mieszkańców, ale też i o sprawach dnia codziennego mieszkańców gminy.

Reklama