gminadobra.info

Dofinansowanie usług opieki wytchnieniowej

Kolejne rządowe środki trafią do zachodniopomorskich samorządów na pomoc osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Gminy i powiaty otrzymają blisko 657 tys. zł na świadczenia usług opieki wytchnieniowej. Minister rodziny, pracy i polityki społecznej zatwierdziła wnioski złożone przez wojewodę w ramach programu „Opieka wytchnieniowa” 2019, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

„Opieka wytchnieniowa” to bardzo ważny program, który wspiera rodziny i opiekunów dzieci i osób dorosłych z niepełnosprawnościami – mówi wicewojewoda Marek Subocz. – Pozwala wygospodarować przerwę w codziennych czynnościach oraz pomaga podnosić umiejętności i wiedzę z zakresu opieki nad osobą niepełnosprawną.

Najwięcej środków – 558,5 tys. zł samorządy otrzymają na usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego. Zapewnienie możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji lub rehabilitacji i dietetyki zostanie dofinansowane kwotą prawie 74 tys. zł. Na rozszerzenie usług opiekuńczych, w ramach pobytu całodobowego samorządy uzyskały prawie 24,5 tys. zł.

Program zapewnia gminom i powiatom uzyskanie wsparcia finansowego na pokrycie do 80 procent kosztów usług opieki wytchnieniowej.

Pod koniec maja Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało o przyznaniu zachodniopomorskim samorządom dofinansowania w kwocie 731,5 tys. zł na usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych.

Zostaw komentarz

Grzegorz Świstak

Grzegorz Świstak

Redaktor naczelny gazety oraz serwisu gminadobra.info . Dziennikarz z ponad 25 letnim stażem. Pasjonat dziejów Pomorza Zachodniego. Członek klubu morsów. Odnajduje spokój w pieszych wycieczkach, zawsze z aparatem w dłoni. Obecnie student Uniwersytetu Szczecińskiego, na kierunku pisarstwo. Mieszka w Szczecinie.