gminadobra.info

Dorosłość, samodzielność, rodzina

Powiat Policki podpisał z Województwem Zachodniopomorskim reprezentowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie umowę o dofinansowanie projektu „Dorosłość, samodzielność, rodzina” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020.

– Projekt „Dorosłość, samodzielność, rodzina” to inicjatywa realizowana na terenie Powiatu Polickiego, której celem jest w okresie od 1 października 2019 r. do 30 września 2022 r. rozwój oraz wzrost dostępności usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej wśród mieszkańców Powiatu Polickiego – mówi Beata Chmielewska Członek Zarządu Powiatu w Policach. Projekt skierowany jest do osób zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym oraz do osób sprawujących pieczę zastępczą/kandydaci na rodziny wspierające, zastępcze.

Projekt zakłada kompleksowy, zintegrowany model pracy z rodziną jak najbliżej jej naturalnego środowiska. Jego oddziaływanie będzie wielowymiarowe, zarówno przez odpowiedni dobór grupy docelowej, jak i zaproponowane wzajemnie uzupełniające się działania tj.: profilaktyka i interwencja dla rodzin biologicznych – zapobieganie umieszczaniu dzieci w pieczy zastępczej/umożliwienie dzieciom powrotu do rodzin biologicznych, rozwój pieczy zastępczej – kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze/wsparcie osób pełniących funkcję rodziny zastępczej, kompleksowe wsparcie osób w procesie usamodzielniania – w tym m.in. poprzez mieszkania wspomagane – treningowe, instrumenty aktywnej integracji o charakterze zawodowym. Inicjatywa projektowa obejmuje zarówno aktywizację o charakterze społecznym jak i zawodowym.

Projekt będzie realizowany we współpracy z Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie w Policach.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 075 790 złotych. Dofinansowanie wyniosło 2 895 790 zł. Z budżetu Powiatu Polickiego przekazano na ten cel 180 000 zł.

Halina Michalak
Starostwo Powiatowe
Foto: Internet

Zostaw komentarz

gminadobra.info

gminadobra.info

Jesteśmy serwisem informacyjnym niezależnym od nurtów politycznych i interesów jednostek. Publikujemy o tym, jak poszczególne decyzje władz Gminy Dobra wpływają na życie mieszkańców, ale też i o sprawach dnia codziennego mieszkańców gminy.

Reklama