gminadobra.info

Gmina Dobra otrzyma 8 mln dotacji unijnej na rozbudowę kanalizacji sanitarnej

W Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej podpisano pięć kolejnych umów o dofinansowanie projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Inwestycje w Bydgoszczy, Dębicy, Nowej Dębie, Tomaszowie Mazowieckim i Dobrej (Szczecińskiej) będą kosztowały przeszło 206 mln zł, a wsparcie z Funduszu Spójności wyniesie ponad 106 mln zł. Dotychczas NFOŚiGW udzielił unijnej pomocy 279 tego typu przedsięwzięciom o wartości ponad 13 mld zł, z czego 6,7 mld zł stanowią dotacje.

Umowy na nowe wodno-kanalizacyjne projekty – które będą realizowane w województwach: kujawsko-pomorskim (Bydgoszcz), podkarpackim (Dębica i Nowa Dęba), łódzkim (Tomaszów Mazowiecki) i zachodniopomorskim (Dobra (Szczecińska)) – zawarto w dniach 11-12 kwietnia br. w siedzibie Narodowego Funduszu. Z przedstawicielami pięciu aglomeracji spotkał się, podpisujący dokumenty w sprawie dofinansowania, Prezes Zarządu NFOŚiGW Kazimierz Kujda.

Gmina Dobra podłączy 690 użytkowników do sieci kanalizacyjnej.

Projekt „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dobra” przygotowała gmina, która jest położona nieopodal Szczecina. Lokalne prace obejmą przede wszystkim: budowę prawie 6 km kanalizacji sanitarnej (w tym przesyły od przepompowni do oczyszczalni ścieków na odcinku 4,5 km) oraz blisko 2 km sieci wodociągowej, a także rozbudowę hydroforni BUK oraz oczyszczalni ścieków w Redlicy. Po zakończeniu trzeciego, ostatniego etapu tej rozbudowy, oczyszczalnia będzie spełniać wymagania w zakresie redukcji zanieczyszczeń. Dzięki tym działaniom 690 osób skorzysta z ulepszonego oczyszczania ścieków i taka sama będzie liczba nowych użytkowników sieci kanalizacyjnej. Z kolei 61 osób będzie korzystało z ulepszonego zaopatrzenia w wodę.

Lokalna inwestycja będzie miała swój finał pod koniec 2020 r. Jej koszt to 16 mln zł, na które złożą się: 8 mln zł unijnej dotacji oraz 7,7 mln zł udziału gminy. Stanie się to możliwe dzięki umowie zawartej między NFOŚiGW a gminą Dobra (Szczecińska), reprezentowaną przez jej Wójta Teresę Derę.

Tekst i zdjęcia: NFOŚiGW Warszawa

Źródło: http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1205,nfosigw-przyznal-106-mln-zl-wsparcia-na-piec-inwestycji-wodno-kanalizacyjnych.html

Zostaw komentarz

Grzegorz Świstak

Grzegorz Świstak

Redaktor naczelny gazety oraz serwisu gminadobra.info . Dziennikarz z ponad 25 letnim stażem. Pasjonat dziejów Pomorza Zachodniego. Członek klubu morsów. Odnajduje spokój w pieszych wycieczkach, zawsze z aparatem w dłoni. Obecnie student Uniwersytetu Szczecińskiego, na kierunku pisarstwo. Mieszka w Szczecinie.

Reklama

Proponowane artykuły