gminadobra.info

I sesja Rady Gminy Dobra w pięcioletniej kadencji

SONY DSC

Pierwsza sesja Rady Gminy Dobra w kadencji 2018 – 2023 odbyła się 22 listopada 2018r. w Klubie w Dobrej. Została ona zwołana przez Komisarza Wyborczego w Szczecinie I postanowieniem z dnia 4 listopada 2018r. Pierwszej sesji przewodniczyła radna Władysława Gruszczyńska, w myśl zapisu art. 20 ust. 2 c ustawy o samorządzie gminnym, który stanowi, że pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

Po otwarciu obrad Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrej Pani Lidii Bieńkowska wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze, a następnie radni, obecni na sesji, złożyli ślubowanie:

Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając  na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców – tym samym obejmując mandat.

Zaświadczenie o wyborze otrzymała również Teresa Dera, która w dniu 4 listopada 2018r. wybrana została Wójtem Gminy Dobra.

Wypowiadając ślubowanie: „Obejmując urząd wójta gminy, uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Tak mi dopomóż Bóg” Pani Teresa Dera objęła urząd Wójta Gminy Dobra na kolejnych 5 lat.

Po wręczeniu zaświadczeń i złożeniu ślubowań radni dokonali w głosowaniu tajnym wyboru Przewodniczącego Rady Gminy, którym został Bartłomiej Miluch. Wybrano również dwóch wiceprzewodniczących rady, którymi zostały Halina Sromek i Władysława Gruszczyńska.

Rada powołała również składy osobowe Komisji.

 • W skład komisji Finansów i Budżetu Rady Gminy Dobra weszli:
  Władysława Gruszczyńska, Katarzyna Marks, Tomasz Czarnota, Mateusz Maciejewski, Halina Sromek.
 • W skład komisji Budownictwa i Rozwoju Gospodarczego Gminy Rady Gminy Dobra weszli:
  Jerzy Stachowicz, Marcin Sobierajski, Tomasz Czubara, Tomasz Czarnota, Janusz Zarzycki.
 • W skład Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Społecznej weszli radni:
  Sylwia Cierpica, Monika Chomiuk, Monika Duziak, Ewa Głowacka, Maria Pizzi.
 • W skład Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dobra weszli:
  Katarzyna Marks, Sylwia Cierpica, Mariusz Lindner, Magdalena Zagrodzka, Janusz Zarzycki.
 • W skład komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Dobra weszli:
  Karol Grochot, Marcin Sobierajski, Katarzyna Ciurzyńska, Mariusz Lindner, Paweł Malinowski, Maria Pizzi, Magdalena Zagrodzka.

Radni podjęli również uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy Dobra.

Ewelina Ziółko

Zostaw komentarz

gminadobra.info

gminadobra.info

Jesteśmy serwisem informacyjnym niezależnym od nurtów politycznych i interesów jednostek. Publikujemy o tym, jak poszczególne decyzje władz Gminy Dobra wpływają na życie mieszkańców, ale też i o sprawach dnia codziennego mieszkańców gminy.