gminadobra.info

Inwestycja w Bezrzeczu oddana do użytku

Budowa kanalizacji wraz ze zbiornikiem retencyjnym w Bezrzeczu dobiegła końca. W piątek, 21 września oficjalnie zakończono budowę. Inwestycja powinna skutecznie zabezpieczyć mieszkańców w rejonie ul. Bukszpanowej, Korzennej oraz dwóch dużych osiedli Cynamonowego i Doliny Słońca, którzy podczas intensywnych opadów deszczu byli narażeni na podtopienia.

Gmina Dobra, ze względu na szybko postępujący rozwój budownictwa mieszkaniowego w Bezrzeczu, już w 2007 roku rozpoczęła prace koncepcyjne nad opracowaniem kompleksowych rozwiązań w zakresie odprowadzenia wód deszczowych z nowych terenów inwestycyjnych. Po opracowaniu koncepcji, uwzględniającej dynamiczny rozwój mieszkalnictwa oraz zapotrzebowanie na nowe tereny inwestycyjne, rozpoczęto wdrażanie projektowania i w 2014 r. uzyskano wszystkie decyzje administracyjne umożliwiające budowę kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym.

Realizację inwestycji rozpoczęto w 2014 roku. Do momentu jej zakończenia upłynęły 4 lata.

– Po 4 trudnych latach udało nam się zakończyć to zadanie – powiedziała Teresa Dera, wójt gminy Dobra. – Mieszkańcy miejscowości Bezrzecze, będą mogli bezpiecznie mieszkać i nie obawiać się, że kolejne podtopienia mogą nastąpić – dodała.

W pierwszym etapie inwestycji wybudowano zbiornik retencyjny wraz z systemem podczyszczania wód opadowych oraz przebudowano rowy melioracyjne. Realizację tego etapu inwestycji zakończono w listopadzie 2015 r. Wartość wykonanych robót opłaconych ze środków własnych Gminy Dobra wyniosła 1,9 mln zł. W Kolejnym etapie wykonano kanalizację deszczową, separator wód deszczowych, drogę technologiczną do obsługi zbiornika oraz przebudowę linii wysokiego napięcia. en etap inwestycji pozwolił na przejęcie wód deszczowych z ul. Rozmarynowej i ul. Kirasjerów, a pośrednio mając na uwadze konfigurację terenu również z ul. Koralowej. Realizację robót zakończono pod koniec marca 2018 r. Wartość wykonanych robót opłaconych ze środków własnych gminy wyniosła 1 mln zł. W najtrudniejszym trzecim etapie inwestycji wykonano 381 metrów przewiertu metodą bezwykopową pod budowę kanalizacji deszczowej. Realizacja tego etapu była wyjątkowo trudna ze względu na istniejące zagospodarowanie terenu, w tym stosunkowo gęstą zabudowę oraz dużą ilość uzbrojenia podziemnego. W związku z powyższym część robót wykonano metodą bezwykopową – mikrotuneling. Metodą tą wykonano 381 m przewiertu po łuku, co było osiągnięciem docenionym przez instytucje i firmy działające na polu techniki bezwykopowej – jest to najdłuższy przewiert w Polsce o średnicy 1200 mm, a drugi pod względem długości w Europie.

– Budowa tej inwestycji dla wykonawcy była wyjątkowa. Wykonaliśmy 1,5 km sieci kanalizacji deszczowej, która służyć ma ograniczeniu zjawiska podtopienia – powiedział Łukasz Agaś, pełnomocnik konsorcjum wykonawców Molewski sp. z o.o. oraz MCC S.A.

Wyjątkowość tej inwestycji polegała na wykonaniu najdłuższego w Polsce przewiertu rurami o średnicy 1200 milimetrów w trudnych warunkach geologicznych.

Ten etap inwestycji pozwolił na przejęcie wód opadowych z ul. Bukszpanowej oraz dwóch dużych osiedli mieszkalnych – Cynamonowego i Doliny Słońca. Pośrednio poprzez przejęcie rowu biegnącego wzdłuż osiedla Dolina Słońca, przejmowane będą również wody opadowe płynące ulicą Tymiankową od strony Parkowej i Miętowej. Zakończenie procedury odbioru inwestycji odbyło się 21 września 2018 r. Nakłady finansowe na wykonanie tego zadania to ok. 3,8 mln zł brutto.

Wykonane odcinki kanalizacji deszczowej są kolektorem zbiorczym umożliwiającym przejęcie wód opadowych z terenów położonych pomiędzy ulicami Parkową i Rozmarynową oraz Miętową i Górną. Gmina Dobra, zgodnie z opracowanym projektem, w następnych latach będzie realizowała dalsze odcinki kanalizacji deszczowej przyłączając je do wykonanego układu kolektora zbiorczego wraz ze zbiornikiem retencyjnym.

– Od tego momentu mieszkańcy Bezrzecza mogą naprawdę spać spokojnie i nie bać się o swoje domy, że mogą wystąpić podtopienia – podkreśliła Teresa Dera, wójt gminy Dobra.

Całkowity koszt inwestycji to ponad 7 milionów złotych.

Zostaw komentarz

Grzegorz Świstak

Grzegorz Świstak

Redaktor naczelny gazety oraz serwisu gminadobra.info . Dziennikarz z ponad 25 letnim stażem. Pasjonat dziejów Pomorza Zachodniego. Członek klubu morsów. Odnajduje spokój w pieszych wycieczkach, zawsze z aparatem w dłoni. Obecnie student Uniwersytetu Szczecińskiego, na kierunku pisarstwo. Mieszka w Szczecinie.

Reklama

Proponowane artykuły