gminadobra.info

Kolejne ścieżki rowerowe w Powiecie Polickim

Nowoczesna infrastruktura dla pieszych i cyklistów powstanie wzdłuż części drogi powiatowej Szczecin-Warnik. Chodzi o 2,5-kilometrowy odcinek trasy od ul. Okulickiego w Szczecinie do skrzyżowania z inną drogą powiatową prowadzącą z Mierzyna do Stobna. Inwestycja władz powiatu polickiego – stanowiąca alternatywną formę dla transportu – będzie możliwa dzięki 85-procentowemu wsparciu unijnymi funduszami RPO WZ 2014-2020. Umowę o dofinansowanie zaplanowanego na 2020 rok przedsięwzięcia podpisali w poniedziałek, 23 grudnia 2019 roku w Szczecinie, marszałek województwa Olgierd Geblewicz oraz starosta Andrzej Bednarek.

Nowa pieszo-rowerowa trasa przebiegnie ze Stobna (od skrzyżowania drogi powiatowej 3923Z Szczecin-Warnik z drogą powiatową 3922Z Mierzyn-Stobno) w pobliżu strefy usługowo-produkcyjnej, przez Przylep, do ul. Okulickiego w Szczecinie. Nowoczesna infrastruktura ułatwi dojazd do miejsc pracy zlokalizowanych w Stobnie i w Szczecinie oraz do węzła przesiadkowego przy ul. Okulickiego. Inwestycja pozytywnie wpłynie również na środowisko naturalne i przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń.

– Lokalizacja nowej rowerowej infrastruktury to dobre wieści dla mieszkańców powiatu polickiego, gminy Dobra i miasta Szczecin. Ścieżka będzie bowiem doskonałą, alternatywną formą dla transportu samochodowego. Dodatkowo bardzo pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne, bo przyczyni się do ograniczenia emisji zanieczyszczeń – powiedział marszałek województwa Olgierd Geblewicz.

Koszt działań przy projekcie Powiat Policki oszacował na 2,5 mln zł. Urząd Marszałkowski przekaże beneficjentowi na zaplanowane przez niego prace ponad 2,1 mln zł. Fundusze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Roboty potrwają od stycznia do grudnia przyszłego roku.

– Wykonawca robót został już wybrany. Liczymy, że inwestycja zakończy się do października 2020 roku – mówił starosta policki Andrzej Bednarek.

Zadanie wpisuje się w założenia 2 Osi Priorytetowej RPO WZ 2014-2020 „Gospodarka niskoemisyjna, działanie 2.2 „Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”.

Zostaw komentarz

gminadobra.info

gminadobra.info

Jesteśmy serwisem informacyjnym niezależnym od nurtów politycznych i interesów jednostek. Publikujemy o tym, jak poszczególne decyzje władz Gminy Dobra wpływają na życie mieszkańców, ale też i o sprawach dnia codziennego mieszkańców gminy.