gminadobra.info

Komunikat nr 4 Wójta Gminy Dobra

Działania podjęte przez Gminę Dobra w obliczu zagrożenia koronawirusem.

Na posiedzeniu Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego ustalono:

Dezynfekcja wiat przystankowych

Ochotnicza Straż Pożarna w Wołczkowie w dniu 28 marca br. (sobota) przeprowadzi dezynfekcję wiat przystankowych na terenie Gminy Dobra.

Informacja dla Mieszkańców

Straż Gminna w Dobrej każdego dnia będzie przekazywała komunikaty głosowe dla mieszkańców. Są to działania prewencyjne związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa .

Wsparcie dla Przedsiębiorców

Gmina Dobra wspierając Przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji związanej z zagrożeniem koronawirusem i ograniczeniem z tego powodu swojej działalności, informuje o możliwości wystąpienia z wnioskiem o umorzenie podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi .

Na stronie gminy www.dobraszczecinska.pl zamieszczony został wniosek, który należy wypełnić

i przesłać do Urzędu ( e – pua p ) lub wrzucić do pojemników w budynkach Urzędu Gminy.

Monitorowanie stanu gminy

Straż Gminna w Dobrej na bieżąco kontroluje przestrzeganie ograniczeń co do gromadzenia się osób w miejscach publicznych wynikających z rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Jako organ odpowiedzialny za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP wystąpiłam do Marszałek Sejmu RP i Komisarza Wyborczego w Szczecinie z prośbą o przesunięcie terminu wyborów Prezydenta RP.

Dziękuj ę Mieszkańcom Gminy Dobra za bardzo poważne podejście do sytuacji w jakiej się wszyscy znaleźliśmy.

Zagrożenie, w obliczu którego stoimy jest bardzo duże. Pozostańmy w domach!!!

Bardzo dziękuje wszystkim Pracownikom Służb i Firm, którzy są bezpośrednio zaangażowani we wszystkie działania na rzecz naszego bezpieczeństwa.

Zachowajmy powagę i stosujmy się do wydawanych zaleceń.

Wójt
Teresa Dera

Zostaw komentarz

Grzegorz Świstak

Grzegorz Świstak

Redaktor naczelny gazety oraz serwisu gminadobra.info . Dziennikarz z ponad 25 letnim stażem. Pasjonat dziejów Pomorza Zachodniego. Członek klubu morsów. Odnajduje spokój w pieszych wycieczkach, zawsze z aparatem w dłoni. Obecnie student Uniwersytetu Szczecińskiego, na kierunku pisarstwo. Mieszka w Szczecinie.

Reklama

Proponowane artykuły