gminadobra.info

Mierzyn. Przebudowa ulicy Elżbiety

W tym roku rozpocznie się przebudowa ul. Elżbiety w Mierzynie. W dokumentach finansowych gminy zarezerwowane na ten cel jest 1,44 mln złotych. Modernizacja ulicy Elżbiety w Mierzynie obejmuje budowę nowej jezdni wraz z odwodnieniem i oświetleniem, przebudowę chodników i zjazdów, usunięcie kolizji sieciowych, a także wprowadzenie nowej organizacji ruchu docelowego.

Gmina Dobra uzyskała decyzję zezwalającą na realizację inwestycji drogowej. Dokumentację techniczną wykonało konsorcjum firm: Usługi Projektowe i Nadzór, Lucyna Kaczyńska z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zabużańskiej oraz Pracownia Projektowa Katarzyna Przybysz, której siedziba mieści się w Szczecinie przy ul. Polskich Marynarzy. Wartość prac projektowych wyniosła ok. 148 tys. zł.

Obecnie trwają prace przygotowawcze nad ogłoszeniem przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych. Po wyłonieniu wykonawcy robót budowlanych będzie możliwe rozpoczęcie prac, które przewiduje się w II kwartale roku 2020.

Projekt Gminy Dobra pn. „Budowa ulicy Elżbiety w Mierzynie (droga gminna nr 190233Z) w Gminie Dobra” znalazł się na liście zadań rekomendowanych do dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w bieżącym roku. Zgodnie z obowiązująca procedurą powyższa lista została obecnie przekazana przez Wojewodę Zachodniopomorskiego do akceptacji Ministra Infrastruktury.

Zostaw komentarz

Grzegorz Świstak

Grzegorz Świstak

Redaktor naczelny gazety oraz serwisu gminadobra.info . Dziennikarz z ponad 25 letnim stażem. Pasjonat dziejów Pomorza Zachodniego. Członek klubu morsów. Odnajduje spokój w pieszych wycieczkach, zawsze z aparatem w dłoni. Obecnie student Uniwersytetu Szczecińskiego, na kierunku pisarstwo. Mieszka w Szczecinie.