gminadobra.info

Nabór do szkół i przedszkoli

Znamy już harmonogram postępowania rekrutacyjnego do klas pierwszych szkół podstawowych, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Dobra. Wnioski o przyjęcie do poszczególnych placówek będzie można składać od 16 marca br.

Harmonogram postępowania rekrutacyjnego:

  • 16.03.2020 r. – 30.03.2020 r. do godz. 14:00 – składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  • do 21.04.2020 – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną
  • 22.04.2020 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • do 29.04.2020 r. do godz. 14:00 – potwierdzenie przez rodzica (opiekuna prawnego) woli przyjęcia dziecka do placówki (pisemne oświadczenie)
  • 5.05.2020 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Harmonogram postępowania uzupełniającego:

  • 3.06.2020 r. – 8.06.2020 r. do godz. 14:00 – składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym
  • do 15.06.2020 – weryfikacja wniosków przez komisję rekrutacyjną
  • 16.06.2020 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych
  • do 18.06.2020 r. do godz. 14:00 – potwierdzenie przez rodzica (opiekuna prawnego) woli przyjęcia dziecka do placówki (pisemne oświadczenie)
  • 19.06.2020 r. do godz. 15:00 – podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

Nabór będą prowadzić poszczególne placówki w gminie Dobra. Kolejne informacje dotyczące rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 będą na bieżąco publikowane na stronie Urzędu Gminy Dobra – www.dobraszczecinska.pl

Gmina Dobra od lat inwestuje w infrastrukturę edukacyjną. W 2013 roku powstała nowa szkoła podstawowa w Mierzynie, w 2017 roku rozbudowano szkołę podstawową w Bezrzeczu, a w 2018 roku szkołę w Dobrej. Gmina wyremontowała też szkołę w Dołujach.

Na uwagę zasługuje porównanie wydatków i dochodów z tytułu realizacji przez gminę zadań w zakresie oświaty. W 2020 roku Gmina Dobra otrzyma na ten cel 20.913.350 zł z budżetu państwa. Natomiast wydatki na zadania oświatowe, tj. utrzymanie szkół, przedszkoli, punktów przedszkolnych, obsługa ekonomiczna i administracyjna, dotacje dla przedszkoli niepublicznych, świetlice szkolne, pomoc materialna dla uczniów, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wpłata do budżetu państwa części subwencji tzw. janosikowe, zaplanowano w kwocie 44.226.760,03 zł. Gmina Dobra dokłada więc 23 mln złotych, z czego 14.670.000 zł to wydatki na inwestycje w oświacie.

W tym roku Gmina Dobra planuje rozpocząć prace projektowe dotyczące budowy nowej szkoły w Dołujach, nowego przedszkola ze żłobkiem w Bezrzeczu oraz termomodernizację budynku i rozbudowę szatni w szkole w Rzędzinach.

Zostaw komentarz

Grzegorz Świstak

Grzegorz Świstak

Redaktor naczelny gazety oraz serwisu gminadobra.info . Dziennikarz z ponad 25 letnim stażem. Pasjonat dziejów Pomorza Zachodniego. Członek klubu morsów. Odnajduje spokój w pieszych wycieczkach, zawsze z aparatem w dłoni. Obecnie student Uniwersytetu Szczecińskiego, na kierunku pisarstwo. Mieszka w Szczecinie.

Reklama

Proponowane artykuły