gminadobra.info

Nowe zasady organizacji gospodarki odpadami komunalnymi

Urząd Gminy Dobra informuje, że od 1 kwietnia br. zostaną wprowadzone nowe zasady gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z uchwałą nr XXXIV/458/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dobra.

Nie ulega zmianie częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych (1 x w tygodniu), tworzyw sztucznych i metali,oraz opakowań wielomateriałowych (2 x w m-cu), papieru i szkła
(1 x w m-cu).

Nastąpiła zmiana w częstotliwości odbioru odpadów biodegradowalnych w tym odpadów zielonych.

ODPADY ULEGAJĄCE BIODEGRADACJI, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM BIOODPADÓW (ODPADY BIO I ODPADY ZIELONE)

z terenu nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej oraz nieruchomościach niezamieszkałych w systemie workowym:

 • 3 razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada;
 • 1 raz w miesiącu w okresie od 1 grudnia do 31 marca.

Odpady ulegające biodegradacji z terenu nieruchomości o zabudowie wielolokalowej (wspólnoty i spółdzielnie)w systemie pojemnikowym 110 – 1100 l:

 • 3 razy w miesiącu w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada;
 • 1 raz w miesiącu w okresie od 1 grudnia do 31 marca.

ZBIÓRKA ODPADÓW ZIELONYCH W KONTENERACH odbywać się będzie od 1 marca do 15 kwietnia oraz od 1 października do 30 listopada.

Powyższa akcja skierowana jest  do wszystkich mieszkańców gminy, którzy chcą pozbyć się odpadów zielonych pochodzących z ich nieruchomości w okresie intensywnych prac ogrodowych. Zbiórka obejmuje odpady zielone miękkie, czyli pokosy trawy, liście, a także miękkie kocówki przycinanych żywopłotów i gałęzi drzewek. 

Miejsca podstawiania kontenerów: 

 • teren rekreacyjny przy ul. Lipowej wWołczkowie (w pobliżu Zajazdu pod Lipami),
 • teren przy Terenie Rekreacyjnym „Mierzynianka” w miejscowości Mierzyn,
 • teren przy Urzędzie Gminy Dobra, Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji z siedzibą przy ul. Granicznej 39b w miejscowości Dobra,
 • teren przy boisku sportowym, ul. Sportowa w miejscowości Dobra,
 • teren przy basenie przeciwpożarowym, ul. Daniela w miejscowości Dołuje,
 • teren przy boisku sportowym, ul. Górna w miejscowości Bezrzecze,
 • teren przy kościele w miejscowości Buk (Różanka).

Odbiór odpadówbiodegradowalnychz terenu nieruchomości zamieszkałych o zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej odbywa się wworkach. Odbiór przedmiotowych odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych o zabudowie wielolokalowej (spółdzielnie wspólnoty)odbywa się w urządzeniach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych(min. pojemniki, kontenery).

Ponadtoodpady ulegające biodegradacji i zielone można oddać na bieżąco do PSZOK-u. Zachęcam do korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 
Mieszkańcy Gminy Dobra w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą dostarczyć własnym transportemwytworzone przez siebie i selektywnie zebrane odpady komunalne w tymodpady ulegające biodegradacji i zielone.

MEBLE, SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY ORAZ INNE ODPADY WIELKOGABARYTOWE

odbierane są od właścicieli nieruchomości dwa razy w rokuw ramach akcji prowadzonej przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne. Akcja polega na podstawieniu kontenerów we wskazane miejsca w poszczególnych miejscowościach gminy.

 • z terenu nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:

w terminie: 3 kolejne soboty w okresach marzec-kwiecień; wrzesień-październik,

 • z terenu nieruchomości o zabudowie wielolokalowej (wspólnoty i spółdzielnie):

w terminie: 5 kolejnych dni w okresach marzec-kwiecień; wrzesień-październik.

W sposób ciągły można je oddawać do Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

UWAGA

PODCZAS AKCJI NIE SĄ ZBIERANE OPONY !!! 

Mieszkańcy w sposób ciągły mogą przekazywać je do PSZOK-u ( limit roczny to 12 szt. na gospodarstwo)

PRZETERMINOWANE LEKI I OPAKOWANIA PO LEKACH

odbierane są z aptek, punktów aptecznych zlokalizowanych na terenie Gminy Dobra: 

Apteka na Górnej, ul. Górna 18a 72-003, Bezrzecze

Apteka Macierzanka, ul. Koralowa 90/2, 71-220 Bezrzecze

Centrum Leków, ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra

Marzena Adamek Punkt Apteczny Dołuje, ul. Daniela 3, 72-002 Dołuje

Apteka Puls, ul. Welecka, 38, 72-006 Mierzyn 

Apteka Dla Ciebie, ul. Welecka 2, 72-006 Mierzyn

EFEKT Farma S.C, Lubieszyn 1b, 72-002 Lubieszyn

Szczegółowe informacje dot. gospodarki odpadami można uzyskać na stronie www:dobraszczecinska.pl w zakładce GOSPODARKA ODPADAMI. 

Kontakt telefoniczny: 
Wydział ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji: (91) 421-44-43
tel. do pracowników PSZOK-u: 510 489 038
Kierownik WGOKiE
Anna Budzyńska

Zostaw komentarz

gminadobra.info

gminadobra.info

Jesteśmy serwisem informacyjnym niezależnym od nurtów politycznych i interesów jednostek. Publikujemy o tym, jak poszczególne decyzje władz Gminy Dobra wpływają na życie mieszkańców, ale też i o sprawach dnia codziennego mieszkańców gminy.

Reklama