gminadobra.info

Nowy wóz dla OSP w Dobrej

To efekt przyznanego dofinansowania ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego. W poniedziałek, 15 lipca ze strażakami spotkał się marszałek Olgierd Geblewicz. Zostały podpisane umowy dotacyjne. Ochotnicy podkreślali, że jest to bardzo potrzebne wsparcie, ponieważ zwiększa się zakres ich obowiązków. – Pomagamy zawsze i w każdej chwili, nie są to już tylko pożary – mówił prezes OSP w Dobrej Eugeniusz Wawrzoła, w służbie od 1985r.

Konkurs ze środków RPO WZ został rozstrzygnięty w działaniu 3.4 Adaptacja do zmian klimatu – Typ 2. Budżet przeznaczony na ten cel pozwoli na zakup trzynastu nowych wozów strażackich, trzech łodzi ratunkowych, pięciu dronów, quada oraz niezbędnego w codziennej pracy specjalistycznego sprzętu. Ze wsparcia skorzysta 14 OSP z regionu, które pozyskały od 76,5 tys. zł do blisko 1,5 mln zł wsparcia.

– Drużyny strażackie, aby skutecznie nieść pomoc w sytuacjach zagrożenia muszą dysponować odpowiednim sprzętem. Zainteresowanie konkursem było duże, ale i skala potrzeb Ochotniczych Straży Pożarnych jest ogromna. W tej perspektywie finansowej Komisja Europejska zgodziła się zwiększyć dofinansowanie na doposażenie jednostek, ale będziemy zabiegać, by tych środków było więcej. Kolejne jednostki czekają na wsparcie – mówi Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz.

Zawarte w poniedziałek, 15 lipca umowy pozwolą na zakup trzech wozów strażackich – dwóch średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych oraz jednego ciężkiego pojazdu. Łączna kwota dofinansowania ze środków RPO WZ to ponad 2,6 mln zł.

Ochotnicza Straż Pożarna w Dobrej dzięki dotacji w wysokości 931 tys. zł zakupi średni samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z pełnym jego wyposażeniem. Zastąpi on wysłużonego już jelcza. Strażacy będą wykorzystywać pojazd do akcji ratowniczych na drogach, zwłaszcza na drodze krajowej nr 10, autostradzie A6 czy drodze ekspresowej S3 oraz do innych zdarzeń, których nie brakuje. – Pomagamy zawsze i w każdej chwili, nie są to już tylko pożary – podkreślał prezes OSP w Dobrej Eugeniusz Wawrzoła.

Budżet rozstrzygniętego w tym roku konkursu wyniósł 11,3 mln zł.

Zostaw komentarz

Grzegorz Świstak

Grzegorz Świstak

Redaktor naczelny gazety oraz serwisu gminadobra.info . Dziennikarz z ponad 25 letnim stażem. Pasjonat dziejów Pomorza Zachodniego. Członek klubu morsów. Odnajduje spokój w pieszych wycieczkach, zawsze z aparatem w dłoni. Obecnie student Uniwersytetu Szczecińskiego, na kierunku pisarstwo. Mieszka w Szczecinie.

Reklama