gminadobra.info

Ostatnia sesja w Dobrej

Sesja Rady Gminy Dobra była ostatnią sesją Rady Gminy Dobra w kadencji 2014/2018. Po zakończeniu sesji przyszedł czas na podziękowania za 4 lata wspólnej pracy. Wójt Teresa Dera oraz Przewodniczący Rady Bartłomiej Miluch podziękowali radnym, Kierownikom wydziałów oraz jednostek organizacyjnych gminy za wspólna pracę i wręczyli pamiątkowe podziękowania.

W dniu 15 listopada odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy Dobra, ostatnia mijającej kadencji. Radni podjęli między innymi uchwały: w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na rok 2019, w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra. Ponadto radni zapoznali się ze:   informacją o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Dobra w roku szkolnym 2017/2018 oraz sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Dobra w okresie od dnia 01.10.2018r. do 31.10.2018 r.

Po oficjalnym zakończeniu obrad ostatniej sesji Rady Gminy Dobra kadencji 2014 – 2018 odbyło się uroczyste podziękowanie za dotychczasową pracę na rzecz rozwoju gminy Dobra.

Dla niektórych radnych był to czas pożegnań, bowiem nie zdołali uzyskać mandatów do zasiadania w Radzie Gminy w kadencji 2018 – 2023.

Teresa Dera, wójt gminy Dobra zaapelowała do wszystkich o dalszą współpracę. Nie tylko na poziomie Rady Gminy, ale również aktywności społecznej.

Radni złożyli podziękowania na ręce Wójt Teresy Dera, Sekretarz Gminy Rozalii Adamskiej, Skarbnik Gminy Jolanty Jankowskiej oraz Pani Eweliny Ziółko zajmującej się obsługą administracyjną rady.

Zostaw komentarz

Grzegorz Świstak

Grzegorz Świstak

Redaktor naczelny gazety oraz serwisu gminadobra.info . Dziennikarz z ponad 25 letnim stażem. Pasjonat dziejów Pomorza Zachodniego. Członek klubu morsów. Odnajduje spokój w pieszych wycieczkach, zawsze z aparatem w dłoni. Obecnie student Uniwersytetu Szczecińskiego, na kierunku pisarstwo. Mieszka w Szczecinie.