gminadobra.info

Ponad 61 mln. na inwestycje

W dniu 15 listopada br. Wójt Gminy Dobra Teresa Dera podpisała i przedłożyła Radzie Gminy Dobra oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt budżetu Gminy Dobra na 2020 rok oraz projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025.

W prognozowanych na 2020 rok dochodach w kwocie 166 919 127,57 zł największy udział stanowią wpływy z udziału w podatkach dochodowych ok.35% (PIT kwota 56 600 155 zł i CIT kwota 1 000 000 zł) oraz dochody z podatków i opłat w kwocie 34 382 340 zł co stanowi ok.21% dochodów budżetu.

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 164 319 127,57 zł i będzie niższa od prognozowanych dochodów o 2 600 000 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 61 346 000 zł stanowić będą ok. 37 % ogólnej kwoty wydatków.

Najwięcej nakładów zaplanowano na infrastrukturę drogową ok. 45% wydatków majątkowych, oświatę ok.24%, infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną ok.18%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska ok. 4%, kulturę fizyczną ok.3%,

Na szczególną uwagę zasługuje porównanie wydatków i dochodów z tytułu realizacji przez gminę zadań w zakresie oświaty. W 2020r Gmina otrzyma na ten cel 20 913 350,03 zł, w tym subwencja oświatowa 19 213 212 zł, a inne dotacje i wpływy 1 700 138,03 zł. Wydatki na zadania oświatowe tj. utrzymanie szkół, przedszkoli, punktów przedszkolnych, obsługa ekonomiczna i administracyjna, dotacje dla przedszkoli niepublicznych, świetlice szkolne, pomoc materialna dla uczniów, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, wpłata do budżetu państwa części subwencji tzw. janosikowe, zaplanowano w kwocie 44 226 760,03 zł, w tym 14 670 000 zł to wydatki na inwestycje w oświacie.

Szczegóły budżetu można poznać za pośrednictwem strony internetowej bip.dobraszczecinska.pl w zakładce Informacje-Budżet-Rok 2020-Przygotowanie projektu budżetu, a wieloletniej prognozy finansowej w zakładce Informacje-Budżet-Rok 2020- wieloletnia prognoza finansowa.

Zostaw komentarz

Grzegorz Świstak

Grzegorz Świstak

Redaktor naczelny gazety oraz serwisu gminadobra.info . Dziennikarz z ponad 25 letnim stażem. Pasjonat dziejów Pomorza Zachodniego. Członek klubu morsów. Odnajduje spokój w pieszych wycieczkach, zawsze z aparatem w dłoni. Obecnie student Uniwersytetu Szczecińskiego, na kierunku pisarstwo. Mieszka w Szczecinie.

Reklama