gminadobra.info

Powstaje kanalizacja deszczowa

W maju ubiegłego roku podpisano umowę na roboty budowlane z firmą MAZUR SPRI na wykonanie IV etapu inwestycji. Etap ten obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicach: Frezjowej, Konwaliowej, Kameliowej i Paproci i zakończy cały projekt. Wykonawca na koniec lutego br wykonał połowę zakresu robót objętych przedmiotem zamówienia.

Roboty prowadzone są z wykorzystaniem odwodnień ciągłych ze względu na duży napływ wód gruntowych. Prowadzenie robót odwodnieniowych całodobowo jest niezbędne celem prawidłowego posadowienia rurociągów kanalizacji deszczowej.

Zamawiający informuje, że:

  1. w odniesieniu do zgłoszeń telefonicznych dotyczących zbyt głośnej pracy pomp odwodnieniowych w godzinach nocnych – Wykonawca otrzymał pisemne polecenie zastosowania odpowiednich wygłuszeń lub wymiany zestawów odwodnieniowych w przypadku gdy zastosowane środki zaradcze będą niewystarczające.
  2. w sprawie oznakowania robót – Wykonawca otrzymał pisemne polecenie zwiększenia ilości znaków informacyjnych oraz dodatkowych zapór i zabezpieczeń drogowych uniemożliwiających wjazd do rejonu prowadzenia robót.
  3. Odtworzenia nawierzchni ulic będą prowadzone z chwilą poprawienia się warunków pogodowych umożliwiających prowadzenie robót odtworzeniowych nawierzchni.

Zamawiający Gmina Dobra zwraca się z prośbą do mieszkańców o wykazanie daleko idącej cierpliwości w związku z niedogodnościami występującymi w trakcie realizacji inwestycji.

Zostaw komentarz

gminadobra.info

gminadobra.info

Jesteśmy serwisem informacyjnym niezależnym od nurtów politycznych i interesów jednostek. Publikujemy o tym, jak poszczególne decyzje władz Gminy Dobra wpływają na życie mieszkańców, ale też i o sprawach dnia codziennego mieszkańców gminy.

Reklama

Proponowane artykuły