gminadobra.info

Prace przy przebudowie ulicy Szkolnej

Zdjęcie źródło: www.mojebezrzecze.pl

Obecnie zakończyła się wycinka drzew związana z przebudową ulicy Szkolnej w Bezrzeczu, a wykonawca przystąpił do prac związanych z kanalizacją sanitarną oraz siecią gazową.

W kolejnym etapie wprowadzone zostaną utrudnienia dla kierowców. Brak będzie możliwości przejazdu na pełnym odcinku od ulicy Koralowej do ulicy Folwarcznej. Umożliwiony zostanie wyłącznie dojazd do posesji w ciągu ulic Szkolnej, Wilanowskiej i Nad Ruczajem w trakcie modernizacji

W związku z powyższym konieczne będą zmiany także w funkcjonowaniu komunikacji publicznej, kursującej dotychczas przez ulicę Szkolną. Linia 122 nie będzie dojeżdżała do Bezrzecza. Niemniej jednak zachowane zostaną kursy szkolne na trasie Bezrzecze – Stolec

Obecnie Gmina wspólnie z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego ustala optymalną komunikację zastępczą dla tego ciągu komunikacyjnego.

O terminie i ostatecznym zakresie wprowadzenia zmian w kursowaniu komunikacji publicznej będziemy informować.

Jednocześnie przypominamy, że w ramach zadania dokonana zostanie kompleksowa budowa nowej jezdni o szerokości 6 metrów, na odcinku od szkoły w Bezrzeczu do skrzyżowania z ulicą Folwarczną. Jednocześnie na odcinku od szkoły do ulicy Nad Ruczajem zaplanowano budowę chodnika, oświetlenia ulicznego oraz zatoki postojowej w okolicy szkoły na kolejne 21 miejsc parkingowych. W rejonie skrzyżowania z ulicą Wilanowską powstaną perony przystankowe. Część od szkoły do skrzyżowania z ulicą Górną zostanie wyremontowana poprzez sfrezowanie odcinka i ułożeniu nowych warstw nawierzchni bitumicznej. Istotne jest, że dla bezpieczeństwa użytkowników ruchu drogowego, w tym przede wszystkim pieszych wykonane zostaną w nawierzchni jezdni elementy spowalniające poprzez zmianę rodzaju nawierzchni.

W ramach inwestycji przebudowane zostaną także zjazdy, skrzyżowania, umocnione zostaną skarpy, a na odcinku leśnym , gdzie nie zaprojektowano chodnika zrealizowane zostanie pobocze gruntowe o szerokości 1,5 m.

Gmina wystąpiła o dofinansowanie przebudowy ulicy Szkolnej w Bezrzeczu w ramach naboru Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej.

Wójt Gminy

Zostaw komentarz

gminadobra.info

gminadobra.info

Jesteśmy serwisem informacyjnym niezależnym od nurtów politycznych i interesów jednostek. Publikujemy o tym, jak poszczególne decyzje władz Gminy Dobra wpływają na życie mieszkańców, ale też i o sprawach dnia codziennego mieszkańców gminy.

Reklama