gminadobra.info

Prawidłowo segregujmy odpady

Napływają sygnały od firmy Z.P.H.G. JUMAR Julian Maruszewski, iż nie wszyscy mieszkańcy Gminy Dobra prawidłowo segregują odpady komunalne. Na przykład w workach żółtych, przeznaczonych do zbiórki plastiku, metali i odpadów wielomateriałowych ujawniane są min. brudne wiaderka po zaprawach murarskich, wiaderka po klejach budowlanych, buty, mopy do sprzątania, w worku na papier umieszczane są worki po cemencie, brudne kartony po remontach. O ile w niektórych przypadkach można mówić o niewiedzy, pomyłce, to występują sytuacje wskazujące na celowe działanie.

Powoduje to, że zebrane w taki sposób odpady traktowane są jako odpady zmieszane i w rezultacie obciąża Gminę zwiększonymi kosztami. Różnica w cenie jednej tony odbieranych odpadów zmieszanych i segregowanych wynosi 533,52 zł. 

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej segregacji odpadów przez firmę Z.P.H.G. JUMAR Julian Maruszewski odpady nie będą odbierane do czasu ich prawidłowego posegregowania, o czym urząd zostanie na bieżąco poinformowany w raz z dokumentacją fotograficzną, celem wyciągnięcia konsekwencji wobec właściciela nieruchomości, który nie stosuje się do zasad segregacji.

Ponadto prowadzone są przez Straż Gminną doraźne kontrole losowo wybranych nieruchomości, ulic w każdej miejscowości. W przypadku rażących nieprawidłowości urząd naliczy właścicielowi wyższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
a dodatkowo właściciel nieruchomości musi liczyć się z nałożeniem przez Straż Gminną kary grzywny.

Mamy nadzieję, że dobra współpraca naszych mieszkańców z Wydziałem ds. Gospodarki Odpadami Komunalnymi i Egzekucji oraz firmą przyczyni się nie tylko do poprawy stanu naszego środowiska naturalnego, ale również do osiągnięcia wymaganych przepisami prawa poziomów ograniczenia składowania odpadów zmieszanych na składowisku oraz osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu: papieru, szkła, tworzyw sztucznych i metali.

Zachęcam do korzystania z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK-u w m. Dobra ul. Zwierzyniecka 4. Od mieszkańców Gminy Dobra przyjmowane są posegregowane odpady komunalne, przywiezione własnym transportem w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

PRAWIDŁOWY SPOSÓB SEGREGACJI ODPADÓW W GMINIE DOBRA

TWORZYWA SZTUCZNE I METALE

Wrzucamy:

 • butelki PET butelki po napojach (najlepiej zgniecione),
 • opakowania z tworzyw sztucznych po produktach spożywczych,
 • opakowania po chemii gospodarczej oraz po kosmetykach,
 • opakowania po mleku i sokach (opakowania wielomateriałowe),
 • reklamówki, worki foliowe,
 • puszki i metale kolorowe, 
 • folie,

nie wrzucamy:

 • pieluchy,
 • zabawki z tworzyw sztucznych,
 • styropian,
 • opakowania i butelki po olejach i smarach (chłodniczych, silnikowych),
 • butelki i pojemniki z zawartością,
 • sprzęt AGD, RTV,
 • płyty CD i DVD,
 • tworzywa sztuczne pochodzenia medycznego,
 • opakowania po aerozolach,
 • puszki po farbach i lakierach,
 • baterie,
 • opakowania po środkach chwasto- i owadobójczych,
 • rury PCV,
 • taśmy do opakowywaniach palet,
 • odzież i obuwie,
 • duży plastikowy sprzęt gospodarstwa domowego, meble ogrodowe z tworzyw sztucznych.

PAPIER

wrzucamy:

 • opakowania z papieru, kartonu, 
 • torby i worki papierowe, 
 • gazety i czasopisma, 
 • katalogi i ulotki, 
 • papier szkolny i biurowy, 
 • zeszyty i książki, 
 • papier pakowy, 

nie wrzucamy:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
 • papieru lakierowanego czy powlekanego folią,
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
 • kartonów po mleku i napojach,
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
 • tapet,
 • pieluch jednorazowych, podpasek czy tamponów,
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru,
 • naczyń jednorazowych.

SZKŁO

wrzucamy:

 • szklane butelki i słoiki po napojach i żywności, 
 • szklane opakowania po kosmetykach 
 • (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców), 

nie wrzucamy:

 • ceramiki i doniczek,
 • porcelany, fajansu, kryształów,
 • szkła okularowego,
 • szkła żaroodpornego,stołowego,
 • zniczy z zawartością wosku,
 • żarówek i świetlówek, reflektorów,
 • opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
 • luster, szyb okiennych, samochodowych i zbrojonych,
 • monitorów i lamp telewizyjnych,
 • termometrów i strzykawek.

POZOSTAŁE ODPADY (ZMIESZANE)

wrzucamy:

 • zabrudzony papier, folia,
 • zużyte ręczniki i papierowe chusteczki, 
 • papier lakierowany i powleczony folią, 
 • art. higieniczne (np. pieluchy), 
 • szkło stołowe, 
 • ceramika, porcelana, kryształy, 
 • szkło żaroodporne, 
 • lustra,
 • mięso, kości i ości, 

nie wrzucamy:

 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyte świetlówki,
 • odpady po żrących chemikaliach (np. środkach ochrony roślin),
 • zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady),
 • odpadów budowlanych i remontowych, 
 • odpadów biodegradowalnych i zielonych, leków oraz chemikaliów.

BIO

wrzucamy:

 • odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), 
 • resztki jedzenia (bez mięsa i kości), 
 • fusy po kawie i herbacie, 

nie wrzucamy:

 • kości zwierząt,
 • odchody zwierząt,
 • popiołu,
 • leków,
 • drewna impregnowanego,
 • płyt wiórowych i MDF,
 • oleju jadalnego
 • ziemi i kamieni,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

ODPADY ZIELONE

wrzucamy:

 • trawa,
 • liście,
 • rozdrobnione gałęzie, 
 • ścięte zielone części roślin, 

nie wrzucamy

 • kości zwierząt,
 • odchody zwierząt,
 • popiołu,
 • leków,
 • drewna impregnowanego,
 • płyt wiórowych i MDF,
 • ziemi i kamieni,
 • innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

.

Zostaw komentarz

Grzegorz Świstak

Grzegorz Świstak

Redaktor naczelny gazety oraz serwisu gminadobra.info . Dziennikarz z ponad 25 letnim stażem. Pasjonat dziejów Pomorza Zachodniego. Członek klubu morsów. Odnajduje spokój w pieszych wycieczkach, zawsze z aparatem w dłoni. Obecnie student Uniwersytetu Szczecińskiego, na kierunku pisarstwo. Mieszka w Szczecinie.

Reklama