gminadobra.info

Program antysmogowy w Dobrej

Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego oraz Gmina Dobra, w ramach Zachodniopomorskiego Programu Anty Smogowego zapraszają do złożenia wniosków na dofinansowanie inwestycji w domach jednorodzinnych polegających na poprawie jakości powietrza.

Dofinansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu likwidacji „niskiej emisji”, obejmujące wymianę starych kotłów, pieców, urządzeń grzewczych oraz realizację przyłączy do sieci ciepłowniczej oraz termomodernizacja budynków jednorodzinnych: Dofinansowane będą przedsięwzięcia inwestycyjne z zakresu modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych wraz z wymianą źródła ciepła na mniej emisyjną.

Odbiorcami końcowymi projektów są, osoby fizyczne ubiegające się o przyznanie grantu, legitymujące się tytułem prawnym do nieruchomości, wynikającym z prawa własności, prawa użytkowania wieczystego, ograniczonego prawa rzeczowego lub stosunku zobowiązaniowego.

Składając do Gminy dokument zgłoszenia uczestnictwa w konkursie (w załączeniu) grantobiorca może uzyskać:
konkurs 2.14: grant 7500 zł
konkurs 2.15: grant 25000 zł (termomodernizacja częściowa) lub 50000 zł termomodernizacja całkowita obiektu.

Granty mają charakter ryczałtowej pomocy bezzwrotnej otrzymywanej bez względu na rzeczywistą wartości zadania.

Szczegółowe informacje na temat naborów znajdują się na stronie Urzędu Marszałkowskiego:

2.14:
http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/214-poprawa-jakosci-powietrza-zachodniopomorski-program-antysmogowy

2.15:
http://www.rpo.wzp.pl/skorzystaj/nabory/215-termomodernizacja-budynkow-jednorodzinnych-zachodniopomorski-program-antysmogowy#toc-informacja-o-konkursie-BzW3Gdea

Termin składania deklaracji do Urzędu Gminy Dobra upływa w dniu 22 lipca 2019 r.

Dalsze szczegółowe informacje na temat naboru można uzyskać w Urzędzie Gminy Dobra, Wydział ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska: tel: 91 311 22 81; e-mail wso@dobraszczecinska.pl

Zostaw komentarz

Grzegorz Świstak

Grzegorz Świstak

Redaktor naczelny gazety oraz serwisu gminadobra.info . Dziennikarz z ponad 25 letnim stażem. Pasjonat dziejów Pomorza Zachodniego. Członek klubu morsów. Odnajduje spokój w pieszych wycieczkach, zawsze z aparatem w dłoni. Obecnie student Uniwersytetu Szczecińskiego, na kierunku pisarstwo. Mieszka w Szczecinie.

Reklama