gminadobra.info

Projekt budżetu Gminy Dobra na rok 2018 przedłożony

W dniu 15 listopada 2017r. Wójt Gminy Dobra Teresa Dera podpisała i przedłożyła Radzie Gminy Dobra oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie projekt budżetu Gminy Dobra na 2018 rok oraz projekt zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025.

W prognozowanych na 2018 rok dochodach w kwocie 114 274 848,55 zł największy udział stanowią wpływy z udziału w podatkach dochodowych ok. 41% (PIT kwota 46 033 588 zł i CIT kwota 700 000 zł) oraz dochody z podatków i opłat w kwocie 24 979 500 zł co stanowi ok. 22% dochodów budżetu.

Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 111 674 848,55 zł i będzie niższa od prognozowanych dochodów o 2 600 000 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 43 037 775 stanowić będą ok. 39% ogólnej kwoty wydatków.

Najwięcej nakładów zaplanowano na infrastrukturę drogową ok. 35% wydatków majątkowych, infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną ok. 33%,  oświatę ok. 14%, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska ok. 7%, kulturę fizyczną ok. 5%.

Szczegóły budżetu można poznać za pośrednictwem strony internetowej bip.dobraszczecinska.pl  w zakładce Informacje – Budżet – Rok 2018 -Przygotowanie projektu budżetu (zobacz informację ), a Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakładce Informacje – Budżet – Rok 2018 – Wieloletnia Prognoza Finansowa, uchwały, wykonanie (zobacz informację ).

Skarbnik Gminy Dobra – Jolanta Jankowska

Zostaw komentarz

Grzegorz Świstak

Grzegorz Świstak

Redaktor naczelny gazety oraz serwisu gminadobra.info . Dziennikarz z ponad 25 letnim stażem. Pasjonat dziejów Pomorza Zachodniego. Członek klubu morsów. Odnajduje spokój w pieszych wycieczkach, zawsze z aparatem w dłoni. Obecnie student Uniwersytetu Szczecińskiego, na kierunku pisarstwo. Mieszka w Szczecinie.