gminadobra.info

Radni ze Szczecina interpelują w sprawie Dobrej

Radny miejski ze Szczecina, Dariusz Matecki z PiS interpeluje do Prezydenta Piotra Krzystka w sprawie funkcjonującego w latach 1979-1989 w obrębie miejscowości Dołuje wysypiska śmieci, którego zarządcą jest MPO Szczecin. Na powierzchni 6 hektarów Szczecin składował tam opady przemysłowe i komunalne. Mimo upływu lat, byłe składowisko odpadów nadal jest nierekultywowane.

Obecnie mija 30 lat od kiedy wysypisko przestało funkcjonować i na terenie tym nic się nie dzieje, co więcej teren ten nie jest w żaden sposób zabezpieczony przez co bardzo często wyrzucane są tam nowe odpady i zaśmieca się ponownie okolicę. Kierownik Urzędu Rejonowego w Szczecinie zobowiązał decyzją z dnia 20.03.1998 r. Miejski Zakład Gospodarki Odpadami do przeprowadzenia rekultywacji. Od tego czasu nic się nie dzieje a wręcz dochodzi do degradacji środowiska.

W 2012 roku Wójt Gminy Dobra zwrócił się w oficjalnym piśmie do Prezydenta Miasta Szczecin z informacją o możliwość dofinansowania rekultywacji składowiska przez Narodowy Fundusz Gospodarki Wodnej, co stanowiłoby możliwość ostatecznego rozwiązania problemu z przeprowadzeniem rekultywacji. Pismo nie spotkało się żadną odpowiedzią ze strony Prezydenta Miasta Szczecin.

– Dziś razem z radnymi gminy Dobra byłem na terenie po wysypisku śmieci miasta, przez brak podjętych działań może dochodzić do zatruwania gleby, wód gruntowych a tym samym mieszkańców żyjących pod Szczecinem, jeśli mamy być miastem metropolitalnym, to nie możemy pozostawiać takich problemów nierozwiązanych – mówi radny Dariusz Matecki.

Dariusz Matecki wniósł do Prezydenta Krzystka pismo o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: Czy Gmina Miasto Szczecin podjęła działania do przeprowadzenia rekultywacji? W jakim czasie według założenia miała być przeprowadzona rekultywacja i co do dnia dzisiejszego zostało zrobione? Kiedy Gmina Miasto Szczecin rozpocznie prace związane z pełną rekultywacją? Czy Gmina Miasto Szczecin i Pan Prezydent wezmą odpowiedzialność, za obniżenie wartości gruntów znajdujących się w pobliżu w związku z nie wykonaniem rekultywacji?

Jednocześnie radny Matecki w nawiązaniu do wcześniejszej interpelacji dot. rekultywacji terenu po byłym wysypisku śmieci miasta Szczecin, wnosi o zorganizowanie wspólnej sesji Rady Miasta Szczecin i Rady Gminy Dobra, na którym przedstawione zostaną m.in. odpowiedzi na przedstawione pytanie zawarte w wyżej wspomnianej interpelacji oraz na wszystkie pytanie radnych gminy Dobra.

Zostaw komentarz

Grzegorz Świstak

Grzegorz Świstak

Redaktor naczelny gazety oraz serwisu gminadobra.info . Dziennikarz z ponad 25 letnim stażem. Pasjonat dziejów Pomorza Zachodniego. Członek klubu morsów. Odnajduje spokój w pieszych wycieczkach, zawsze z aparatem w dłoni. Obecnie student Uniwersytetu Szczecińskiego, na kierunku pisarstwo. Mieszka w Szczecinie.

Reklama