gminadobra.info

Samorządowcy próbują rozwiązać problem dzików…

Foto: Urząd Gminy Dobra

W siedzibie Urzędu Miasta Police w piątek, 5 sierpnia odbyło się spotkanie przedstawicieli Gminy Police, Gminy Dobra, Starostwa Powiatowego w Policach, Nadleśnictwa Trzebież, miejscowych kół łowieckich oraz łowczego, celem omówienia możliwości ograniczenia występowania dzikich zwierząt na terenach zamieszkałych.

Zjawisko nadmiernej liczebności dzików nie dotyczy jedynie gmin Dobra i Police a jest problemem ogólnopolskim. Mamy do czynienia z ciągłym rozrostem strefy zabudowań – także o miejsca będące jeszcze niedawno naturalnym schronieniem dla dzików. Niezagospodarowane nieużytki, stare sady stanowią wygodne i bezpieczne siedlisko dla dzików i są doskonałym miejscem ich bytowania. Resztki jedzenia w śmieciach oraz pokarm specjalnie zostawiany przez ludzi, stanowią atrakcyjne pożywienie dla dzików. Zwierzęta przyzwyczajone do łatwego zdobycia atrakcyjnego pożywienia będą wracały w to samo miejsce. Jeżeli go nie zastaną, to przeszukują teren narażając okolicznych mieszkańców na liczne straty.

AMZdaniem Pana Antoniego Michnowicza z Nadleśnictwa Trzebież ograniczenie populacji może nastąpić jedynie poprzez odstrzał redukcyjny. Przedstawiciele Kół Łowieckich zadeklarowali  zwiększenia liczby tzw. polowań interwencyjnych na terenach położonych w stosunkowo niewielkiej odległości od zabudowań m. in. w Dobrej i w Wołczkowie. Przepisy jednak bardzo dokładnie określają gdzie i w jakich okolicznościach wolno myśliwym strzelać.

Problemem jest populacja dzików, których naturalne tereny bytowania stanowią nieużytki usytuowane w pobliżu terenów zamieszkałych, nie wchodzących w skład obwodów łowieckich. Tutaj jedynym rozwiązaniem jest odłów zwierząt. Wójt Gminy Dobra wystąpiła do Starosty Polickiego z wnioskiem o wyrażenie zgody na odłów 200 dzików. W przypadku uzyskania decyzji zezwalającej na odłów, ustawione zostaną odłownie w najbardziej newralgicznych miejscach (m. in. w okolicach szkoły w Mierzynie).

Jest to jednak zadanie skomplikowane, długoterminowe i wymagające dużego nakładu środków finansowych. Do czasu odłowienia zwierząt jedynym skutecznym środkiem jest ich przepłaszanie, koszenie nieużytków, wycinka starych, nieużytkowanych sadów, aby nie zwabiać zwierząt po łatwy pokarm.

Apelujemy do mieszkańców gminy Dobra o zabezpieczanie pojemników na odpady, niedokarmianie dzikich zwierząt, wykaszanie niezabudowanych działek oraz utylizację zalegających owoców mogących stanowić pożywienie dla dzików

Kierownik Wydziału ds. Obywatelskich i Ochrony Środowiska

źródło: Urząd Gminy Dobra

 

Zostaw komentarz

Grzegorz Świstak

Grzegorz Świstak

Redaktor naczelny gazety oraz serwisu gminadobra.info . Dziennikarz z ponad 25 letnim stażem. Pasjonat dziejów Pomorza Zachodniego. Członek klubu morsów. Odnajduje spokój w pieszych wycieczkach, zawsze z aparatem w dłoni. Obecnie student Uniwersytetu Szczecińskiego, na kierunku pisarstwo. Mieszka w Szczecinie.

Reklama

Proponowane artykuły