gminadobra.info

Uchwalono budżet Gminy Dobra

– Budżet na rok 2019 został przygotowany bardzo starannie, uwzględniający zarówno wnioski mieszkańców, radnych, jak i sołtysów – powiedziała przed głosowaniem Teresa Dera, wójt gminy Dobra. – Oczywiście...

I sesja Rady Gminy Dobra w pięcioletniej kadencji

Po otwarciu obrad Przewodnicząca Gminnej Komisji Wyborczej w Dobrej Pani Lidii Bieńkowska wręczyła radnym zaświadczenia o wyborze, a następnie radni, obecni na sesji, złożyli ślubowanie: Wierny Konstytucji i...

Ostatnia sesja w Dobrej

W dniu 15 listopada odbyła się XXXVII sesja Rady Gminy Dobra, ostatnia mijającej kadencji. Radni podjęli między innymi uchwały: w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na rok 2019, w sprawie...

Sesje Rady Gminy