gminadobra.info

Szkolenie kwalifikowanej pierwszej pomocy strażaków OSP Dobra i OSP Wołczkowo

Widząc potrzebę podnoszenia kwalifikacji przez strażaków-ochotników Gmina Dobra kolejny już raz przystąpiła do organizacji dla nich kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy (KPP). Przez cały miesiąc październik, w weekendy 18 strażaków z OSP Wołczkowo i OSP Dobra uczestniczy w pełnym szkoleniu przedmedycznym, natomiast kolejnych 24 będzie recertyfikowało swoje uprawnienia ratownicze.

Zakres szkolenia obejmuje 66 godzin szkolenia teoretycznego i praktycznego, zgodnie z programem szkolenia w tym m. in. z zakresu bezpieczeństwa własnego, elementów anatomii i fizjologii, oceny poszkodowanego, badań wstępnych, resuscytacji, postępowaniu w innych stanach nagłych, urazach, taktyki działań ratowniczych, ewakuacji, psychologicznych aspektów wsparcia poszkodowanych. Kurs kończy się egzaminem, a po jego pozytywnym zdaniu strażak posiądzie tytuł „Ratownika” zgodnie z ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

Należy podkreślić, że zgodnie ze stosownymi porozumieniami podpisanymi w ramach krajowego systemu ratowniczo gaśniczego Gmina Dobra była zobligowana do przeszkolenia w zakresie ratownictwa przedmedycznego po minimum 4 strażaków z każdego OSP, jednak uznając, że znajomość zasad udzielania pierwszej kwalifikowanej pomocy przedmedycznej przez strażaków jest jedną z postaw ich umiejętności podjęto decyzję o przeprowadzaniu szkolenia większej grupy strażaków, tak aby podczas prowadzonych wielu akcji ratowniczych w zastępie był zawsze strażak posiadający tytuł i umiejętności ratownika.

Centrum Zarządzania Kryzysowego

Grzegorz Pieszko

Zostaw komentarz

Grzegorz Świstak

Grzegorz Świstak

Redaktor naczelny gazety oraz serwisu gminadobra.info . Dziennikarz z ponad 25 letnim stażem. Pasjonat dziejów Pomorza Zachodniego. Członek klubu morsów. Odnajduje spokój w pieszych wycieczkach, zawsze z aparatem w dłoni. Obecnie student Uniwersytetu Szczecińskiego, na kierunku pisarstwo. Mieszka w Szczecinie.

Reklama

Proponowane artykuły