gminadobra.info

Uchwalono budżet Gminy Dobra

Radni przyjęli budżet Gminy Dobra na 2019 rok przygotowany przez wójt Teresę Dera. Głosowanie nad budżetem odbyło się w piątek, 21 grudnia podczas ostatniej w tym roku II sesji Rady Gminy Dobra.

– Budżet na rok 2019 został przygotowany bardzo starannie, uwzględniający zarówno wnioski mieszkańców, radnych, jak i sołtysów – powiedziała przed głosowaniem Teresa Dera, wójt gminy Dobra. – Oczywiście wszystko w ramach naszych możliwości finansowych – dodała. Wszystkie komisje opiniujące projekt uchwały budżetowej opowiedziały się pozytywnie.

Pozytywna była również opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej. – Wójt wskazała, że projekt budżetu powstał w wyniku doświadczenia i konsultacji – powiedział Janusz Zarzycki, radny opozycyjny. – Rozwój gminy Dobra nie podlega żadnym zasadom. Przybywa mieszkańców, powstają nowe osiedla. Nie nadąża za tym rozbudowa infrastruktury. Mieszkańcom, zamiast poprawiać komfort życia, pogarsza się – kontynuował Zarzycki.

Według radnego Zarzyckiego problemem jest brak kompleksowego planu zagospodarowania przestrzennego. Ewa Głowacka zaproponowała, aby środki na projekt budowy basenu w Bezrzeczu przeznaczyć na rozpoczęcie przygotowywania planu zagospodarowania przestrzennego. Na takie rozwiązania zgody nie wyraziła wójt gminy Dobra – Teresa Dera.

W prognozowanych na 2019 rok dochodach w kwocie 136.689.824,95 zł największy udział stanowią wpływy z udziału w podatkach dochodowych ok. 41% (PIT kwota 54.714.428 zł i CIT kwota 1.000.000 zł) oraz dochody z podatków i opłat w kwocie 30.149.230 zł co stanowi ok. 22% dochodów budżetu. Kwota zaplanowanych wydatków wynosi 134.089.824,95 zł i będzie niższa od prognozowanych dochodów o 2.600.000 zł. Nadwyżka zostanie przeznaczona na spłatę kredytu długoterminowego.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 53.941.160 zł stanowić będą ok. 40% ogólnej kwoty wydatków. Najwięcej nakładów zaplanowano na infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną (ok. 35% wydatków majątkowych), infrastrukturę drogową (ok. 26%), oświatę (ok. 15%), kulturę fizyczną (ok. 6%), gospodarkę komunalną i ochronę środowiska (ok. 3%).
– Nie zgadzam się z opinią, że stan gminy się pogarsza – mówił Jerzy Stachowicz. – Nadużyciem jest stwierdzenie, że budowa basenu jest robiona ad hoc – kontynuował Bartłomiej Miluch, przewodniczący Rady Gminy Dobra.

W dalszej części dyskusji radni dopytywali o szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych inwestycji. Informacji udzielała wójt gminy Dobra – Teresa Dera.

– Są zadania, których nie może zrealizować do końca, ponieważ napotykamy problemy od nas całkowicie niezależne – tłumaczyła Teresa Dera, wójt gminy Dobra. – Proszę o przyjęcie tego budżetu, abyśmy mogli rozpocząć intensywną pracę – podsumowała wójt. Za przyjęciem budżetu głosowało 12 radnych, 7 wstrzymało się od głosu, a jeden był przeciw.

Ze wszystkimi pozycjami budżetu można zapoznać się na stronie bip.dobraszczecinska.pl

Zostaw komentarz

Grzegorz Świstak

Grzegorz Świstak

Redaktor naczelny gazety oraz serwisu gminadobra.info . Dziennikarz z ponad 25 letnim stażem. Pasjonat dziejów Pomorza Zachodniego. Członek klubu morsów. Odnajduje spokój w pieszych wycieczkach, zawsze z aparatem w dłoni. Obecnie student Uniwersytetu Szczecińskiego, na kierunku pisarstwo. Mieszka w Szczecinie.