gminadobra.info

Wybudują drogi na osiedlu „Sportowe”

Trwają prace projektowe mające na celu”Opracowanie dokumentacji technicznej budowy dróg na osiedlu „Sportowe” dotyczące ulic Paproci, Kameliowej, Konwaliowej, Frezjowej oraz Tulipanowej w Dobrej” w ramach zadania: „Budowa dróg na osiedlu „Sportowe” w Dobrej” wraz z uzyskaniem dokumentów niezbędnych do realizacji zadania (pozwolenie na budowę lub zgłoszenie robót).

Prace nad projektem drogowym rozpoczęły się gdy trwały jeszcze roboty budowlane związane z budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu w Dobrej.

Celem opracowania jest budowa dróg osiedlowych na osiedlu „Sportowe” w Dobrej, który obejmuje ulice Tulipanową, Frezjową, Kameliową, Konwaliową oraz ul. Paproci. W ramach opracowania zakłada się poprawę bezpieczeństwa oraz komfortu jazdy poprzez budowę sieci dróg z kostki betonowej, budowę wyniesionych skrzyżowań mających na celu zmniejszenie prędkości na osiedlu, budowę chodników oraz zjazdów do przyległych posesji. Szerokość jezdni zaprojektowana jest zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, tj. 5,00 m lub 6,00 m.. Szerokość chodników – 2,00 m.

Po wykonaniu wstępnego projektu zagospodarowania terenu przeprowadzono konsultacje społeczne i wprowadzono zmiany udoskonalając projekt.

Projektant w ustalonym terminie złożył kompletną dokumentację dla zadania: „Budowa dróg na osiedlu „Sportowe” w Dobrej” w Starostwie Powiatowym wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę. W toku postępowania okazało się, że konieczna jest aktualizacja i ujednolicenie stanu prawnego oraz geodezyjnego na przedmiotowych drogach, min. W ramach ujednolicenia zgłoszony i oddanych do użytkowania obiektów budowlanych w rejonie osiedla Sportowego. Trwają także prace projektowe związane ze szczegółowa inwentaryzacją zieleni i projektem nasadzeń kompensacyjnych, mających na celu możliwe jak największe unikniecie wycinek istniejącego drzewostanu. Analizowane są także możliwości etapowania procesu budowy dróg na osiedlu.

W związku z powyższym do końca maja bieżącego roku powinny zakończyć się prace projektowe oczekiwane jest uzyskanie pozwolenia na budowę dla przedmiotowej inwestycji, tak aby w III kwartale 2020 r. można było wybrać wykonawcę dla realizacji pierwszego z etapów budowy dróg na osiedlu sportowym w Dobrej.

Zostaw komentarz

Grzegorz Świstak

Grzegorz Świstak

Redaktor naczelny gazety oraz serwisu gminadobra.info . Dziennikarz z ponad 25 letnim stażem. Pasjonat dziejów Pomorza Zachodniego. Członek klubu morsów. Odnajduje spokój w pieszych wycieczkach, zawsze z aparatem w dłoni. Obecnie student Uniwersytetu Szczecińskiego, na kierunku pisarstwo. Mieszka w Szczecinie.