gminadobra.info

Wyrzucenie opon w Skarbimierzycach

W pobliżu Skarbimierzyc w dwóch miejscach oddalonych od siebie o około 1 kilometr ujawniono wyrzucenie po około 100 opon samochodowych. Oznakowanie opon jednoznacznie wskazywało na pochodzenie z warsztatu zajmującego się ich wymianą.

W drugim przypadku dzięki mieszkankom Skarbimierzyc zawężono czas wyrzucenia opon do 2 godzin. Ponadto na miejscu zabezpieczono dokument, który nie wskazywał na potencjalnego sprawcę, ale znacząco zawęził grono osób (konkretnie firm kurierskich), które mogły mieć wiedzę na temat tej sprawy. Pozwoliło to na bardzo intensywne prowadzenie czynności wyjaśniających, w ramach których zebrano bardzo obszerny materiał dowodowy wskazujący bez cienia wątpliwości na osoby bezpośrednio zamieszane w wyrzucenie opon. Zabezpieczono nagrania z monitoringu z kilku punktów na terenie naszej Gminy oraz dodatkowo z kilku punktów z terenu Szczecina. W rezultacie ustalono i wyjaśniono wszystkie aspekty związane z tą sprawą. Okazało się, że bezpośrednimi sprawcami byli pracownicy jednej z firm kurierskich, którzy po godzinach pracy postanowili sobie dorobić. Jeden z nich zaoferował właścicielom warsztatu samochodowego w Szczecinie, że ma „układy” w Ekoporcie i za pewną opłatą tam dostarczy opony. W rezultacie opony zostały wyrzucone na terenie naszej Gminy.

Obydwaj sprawcy zostali ukarani, każdy z nich dwoma maksymalnymi mandatami karnymi. Ponadto ukarani także zostali dwaj właściciele warsztatu – także każdy z nich otrzymał po dwa mandaty karne. Łącznie nałożono 8 maksymalnych mandatów karnych. W dniu 12 maja opony zostały uprzątnięte.

Na uwagę zasługę fakt bardzo szybkiej reakcji dwóch mieszkanek Skarbimierzyc. Dzięki ich natychmiastowemu zgłoszeniu ustalono czas wyrzucenia opon na przedział 2 godzin. Pozwoliło to w wyniku przeglądania nagrań z monitoringu na ustalenie konkretnego pojazdu, który wyjechał z miejsca wyrzucenia opon. Mieszkanki te otrzymały podziękowania drogą telefoniczną oraz na antenie Radia Szczecin – Czas Reakcji. Gdyby zgłoszenie wpłynęło po kilku dniach dużo trudniej byłoby ustalić sprawców. Także w tym miejscu składam im gorące podziękowania.

Nie jest wykluczonym, iż na bazie tej sprawy w wybranych warsztatach samochodowych w Szczecinie i w naszej gminie stosowne kontrole w zakresie gospodarki odpadami z napraw pojazdów, w tym zużytymi oponami dokona Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska.

Jak wskazuje doświadczenie każdy przypadek, gdzie właściciel odpadów przekazuje je przypadkowym osobom, które deklarują, że przekażą je w odpowiednie miejsce zawsze tak się kończy. Ponadto, nie jest możliwym, aby takie odpady mogłyby być przyjęte do Ekoportu w Szczecinie, czy też naszego PSZOK-u. Do takich punktów przyjmowane są jedynie opony od mieszkańców wnoszących opłaty za gospodarowanie odpadami, a nie od firm prowadzących dzielność gospodarczą. Na jednym z naszych for internetowych jeden z mieszkańców sugerował, że właściciel warsztatu mógł po kilka opon wywozić do Ekoportu. Takie myślenie i ewentualne postępowanie jest nie tylko niezgodne z prawem, ale narażałoby na wyższe koszty funkcjonowania Ekoportów, a tym samym konieczność podwyżek opłat za odpady wnoszonych przez mieszkańców.

Komendant Straży Gminnej w Dobrej

Andrzej Budzyński

Zostaw komentarz

Grzegorz Świstak

Grzegorz Świstak

Redaktor naczelny gazety oraz serwisu gminadobra.info . Dziennikarz z ponad 25 letnim stażem. Pasjonat dziejów Pomorza Zachodniego. Członek klubu morsów. Odnajduje spokój w pieszych wycieczkach, zawsze z aparatem w dłoni. Obecnie student Uniwersytetu Szczecińskiego, na kierunku pisarstwo. Mieszka w Szczecinie.