gminadobra.info

XXIV sesja Rady Gminy Dobra

W ostatni czwartek miesiąca odbyła się majowa sesja Rady Gminy Dobra. Głównymi tematami sesji były: uchwała dotycząca zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra dla planowanej przebudowy linii elektroenergetycznej 220 kV Krajnik-Glinki na terenie Gminy Dobra oraz ciekawe wystąpienie Komendanta Komisariatu Policji w Mierzynie.

Przebieg nowej trasy oznaczony jest na jasno zielono

Przodującym tematem sesji była uchwała dotycząca zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra dla planowanej przebudowy linii elektroenergetycznej 220 kV Krajnik-Glinki na terenie Gminy Dobra. Tym razem przedstawiciele firmy Pinggao Group Co., LTD. i Polskich Sieci Elektroenergetycznych przyszli na spotkanie z Radą Gminy dobrze przygotowani i udzieli wyczerpujących wyjaśnień co do wniosków wysuniętych przez posła na Sejm RP dr hab. Józefa Brynkusa oraz radnego Lindnera na ostatniej sesji. Po krótkiej dyskusji, która raczej nieco odbiegła, od zasadniczego tematu uchwałę przyjęto jednogłośnie. W konkluzji do tej uchwały Sołtys Wołczkowa Leokadia Rygielska  stwierdziła, że mieszkańcy Wołczkowa są bardzo zadowoleni z uchwalonego nowego przebiegu tej lini. Mniej zadowoleni z pewnością będą mieszkańcy Redlicy (małego Wołczkowa) oraz mieszkanka Dobrej Pani Krystyna T., przed którą stoją negocjacje z wykonawcą na temat przebiegu lini po jej terenie.

XXIV sesja Rady Gminy Dobra / Foto: Urząd Gminy Dobra

Głos zabrał też Komendant Komisariatu Policji w Mierzynie podinsp. Dariusz Mejer, który przedstawił krótką i ciekawą informację na temat stanu bezpieczeństwa w naszej Gminie. Przypomniał również, o wprowadzonej w roku w 2016 r. aplikacji mobilnej „Moja Komenda”, która pozwala na lokalizowanie najbliższej jednostki Policji i szybkie uzyskanie kontaktu z policjantami. Aplikacja ta jest dostępna online. Przedstawił też i wyjaśnił zasadę działania interaktywnego programu „Mapa zagrożeń”.

Ponadto podczas sesji Radni przyjęli 8 uchwał:

-w sprawie zmian budżetu Gminy na 2017 rok;
-zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy;
-w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu;
-zmieniającą uchwałę w sprawie utworzenia Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Dołujach w Zespole Szkół w Dołujach;
-w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wołczkowo;
-w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra (ogródki działkowe w Skarbimerzycach)
-w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra (nowa lokalizacja linii 220kV Krajnik Glinki)
-rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Dzieci w Mierzynie.

Radni zapoznali się również ze sprawozdaniami:

-oceną zasobów pomocy społecznej za 2016 r.
-z realizacji programu współpracy Gminy Dobra z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2016.
-z działalności Straży Gminnej w Dobrej w zakresie porządku publicznego w roku 2016.
-z działalności Wójta Gminy Dobra w okresie od dnia 01.04.2017 r. do 30.04.2017 r.

Foto:Urząd Gminy Dobra

Zostaw komentarz

Grzegorz Świstak

Grzegorz Świstak

Redaktor naczelny gazety oraz serwisu gminadobra.info . Dziennikarz z ponad 25 letnim stażem. Pasjonat dziejów Pomorza Zachodniego. Członek klubu morsów. Odnajduje spokój w pieszych wycieczkach, zawsze z aparatem w dłoni. Obecnie student Uniwersytetu Szczecińskiego, na kierunku pisarstwo. Mieszka w Szczecinie.