gminadobra.info

XXV Sesja Rady Gminy pod znakiem absolutoriom dla wójta

Podczas XXV sesji Rady Gminy Dobra, Wójt Gminy Dobra otrzymała absolutorium za wykonanie budżetu w 2016 roku. Ponadto na sesji zostały wręczone medale za długoletnie pożycie małżeńskie, przyjęto szereg uchwał w tym poprawki do budżetu Gminy Dobra oraz odrzucono skargę na działalność wójta.

Uroczysta część Sesji Rady Gminy Dobra to wręczenie medali przyznanych przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę za długoletnie pożycie małżeńskie. Wyróżnienia te z okazji 50- tej rocznicy ślubu otrzymali: Krystyna i Ryszard Jastrząb z Bezrzecza, Zofia i Wiesław Steccy oraz Irena, Władysław Fiszer z Mierzyna oraz Anna i Jerzy Czarneccy z Wołczkowa.

Udzielono absolutoriom za wykonanie budżetu

Przed głosowaniem za udzieleniem absolutorium dla Wójta Gminy Dobra, dotyczącego wykonanie budżetu za rok 2016, radni zapoznali się: ze sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej z wykonania budżetu za 2016, z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej, z opiniami poszczególnych komisji Rady Gminy Dobra. Obecni na sesji radni jednogłośnie stwierdzili, że wykonanie budżetu za rok 2016 jest na dobrym poziomie i udzielili Wójtowi Gminy Dobra absolutorium.

Skarga na działalność Wójta Gminy Dobra odrzucona

Rada Gminy Dobra na czwartkowej sesji rozpatrzyła skargę mieszkańców na działalność wójta dotyczącą zaniedbań w sprawie budowy kanalizacji deszczowej na Osiedlu przy Sportowej w Dobrej. Skarżący zarzucili Wójtowi Gminy Dobra szereg zaniedbań w tym zakresie. Mieszkańcy w skardze stwierdzają, że zaniedbania ze strony wójta, który jest, zarządca drogi doprowadziły do fatalnego stanu dróg na Osiedlu przy Sportowej. Zdaniem mieszkańców Wójt Gminy Dobra Teresa Dera nie podejmuję wystarczających działań w celu poprawy tej sytuacji. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Dobra natomiast nie dopatrzyła się żadnych uchybień ze strony wójta i zawnioskowała o odrzucenie skargi na działalność wójta. Ostatecznie po krótkiej dyskusji radni większością głosów skargę na działalność wójta uznali za bezzasadną.

Na zdjęciu ulice osiedla, a radni twierdzą, że nie ma problemu…

Pozostałe uchwały

Podczas sesji została też przyjęta poprawka w sprawie zmian do budżetu Gminy Dobra na rok 2017 r. Dotyczyła ona między innymi zwiększenie nakładów finansowych z rezerwy budżetowej na remont ulic i meliorację (po 200 tys. zł) oraz dodatkowy milion na przebudowę dróg z wykorzystaniem betonowych płyt drogowych. Ponadto przyjęto też uchwałę dotyczącą: udzielania dotacji na roboty budowlano-konserwatorskie, przy obiektach zabytkach wpisanych do rejestru w 2017 r. i dotacji celowej dla Powiatu Polickiego potrzebnej na opracowanie dokumentacji projektowej dla planowanej inwestycji „Budową trasy rowerowej z Dobrej do węzła przesiadkowego Głębokie w Szczecinie” finansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest w regionie metropolitarnym Szczecin.

Następna Sesja Rady Gminy Dobra odbędzie się we wrześniu.

Zostaw komentarz

Grzegorz Świstak

Grzegorz Świstak

Redaktor naczelny gazety oraz serwisu gminadobra.info . Dziennikarz z ponad 25 letnim stażem. Pasjonat dziejów Pomorza Zachodniego. Członek klubu morsów. Odnajduje spokój w pieszych wycieczkach, zawsze z aparatem w dłoni. Obecnie student Uniwersytetu Szczecińskiego, na kierunku pisarstwo. Mieszka w Szczecinie.