gminadobra.info

XXVII sesja Rady Gminy Dobra ponownie w miejscowości Buk

W czwartek 26 października odbyła się XXVII sesja Rady Gminy Dobra w Świetlicy Środowiskowej w Buku. Miedzy innymi radni zapoznali się z prezentacją firmy Skraw-met odnośnie planu rozwoju tej firmy w Wąwelnicy. Ustalili stawki podatku od nieruchomości na 2018 i zwolnień z tego podatku dla firm biorących udział w zbiorowym zaopatrzeniu mieszkańców w wodę i odbiór ścieków.

Rada Gminy Dobra w tym roku pozostawiła stawki podatku od nieruchomości na tym samym poziome co w roku 2017. Zmianie nie ulega też opłata targowa i opłata stawek podatku od środków transportowych. Radni po żywiołowej dyskusji, większością głosów udzieli też zwolnienia z podatku od nieruchomości dla firm biorących udział w zbiorowym zaopatrzeniu mieszkańców w wodę i odbiór ścieków. Radni obawiali się, że nałożenie tego podatku na firmy Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o oraz POLDEK Polikowscy sp. j. może spowodować wzrost cen za te usługi. W zeszłym roku podobna zniżka przyznana dla firmy Wodociągi Zachodniopomorskie Spółka z o.o nie uchroniła jednak mieszkańców gminy od podwyżki cen za dostarczanie wody.

ZWiK Dobra. Czy jest to możliwe?

Radny Mariusz Lindner zasugerował ponowie na Sesji Rady Gminy Dobra utworzenie Przedsiębiorstwa Komunalnego ewentualnie w formie spółki, które miałoby się kompleksowo zająć gospodarką wodno-kanalizacyjną na terenie Gminy Dobra.

– Dobre wyniki zakładu budżetowego ZWiK Kołbaskowo, oraz ZWiK Szczecin, który działa na zasadzie spółki komunalnej pokazują, że takie rozwiązania są optymalne dla tego typu działalności – komentuje radny Mariusz Lindner –  Rozwiązania typu: bezprzetargowe podpisywanie  kilkunastoletnich umów z prywatnym przedsiębiorcą czy też spółką, nie zasłużą ani transparentności, ani nie wnoszą nic do budżetu gminy. Co do taryf za odbiór ścieków i dostarczanie wody pitnej to płacimy więcej niż w gminie Kołbaskowo, która strukturą terenu i wielkością przypomina naszą gminę. ZWiK Szczecin, który jest prowadzony w formie spółki komunalnej, wypracowuje natomiast co roku zyski, które można zainwestować np. w dalszą rozbudowę sieci.

Prezentacja Firmy Skraw-met

Innym interesującym  tematem sesji była, prezentacja firmy Skraw-met dotycząca dalszego rozwoju firmy na terenie miejscowości Wąwelnica. Prezentacja ta pokazała zarys planu, jaki przygotowała firma Skraw-met dla uporządkowania ładu przestrzennego w centrum Wąwelnicy. Niektóre punkty planu spotkały się jednak z krytyką radnych. Według radnych, którzy zabrali głos w dyskusji problematyczny jest dojazd do firmy, rozładunek samochodów oraz brak konkretnej deklaracji ze strony firmy Skraw-met w sprawie likwidacji suwnicy, która jest usytuowana w gminnym pasie drogowym. Większość radnych jest zdania, że działalność i związana z tym uciążliwość firmy dla mieszkańców musi być utrzymana w granicach zakładu. Było to wstępne spotkanie. Ustalenie stanowisk ma nastąpić po konsultacjach firmy Skraw-met z mieszkańcami Wąwelnicy.

Ponadto radni podjęli następujące uchwały:

-w sprawie zmian budżetu  Gminy na 2017 rok.
– zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2017 – 2025.
– w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018.
– zmieniającą uchwałę nr XXVI/347/2017 Rady Gminy Dobra z dnia 14 września 2017 r.
– w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 r.
– w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości na rok 2018.
– w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok.
zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Zdrowotnego na rok 2017.
-w sprawie uchwalenia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Gminy Dobra ( podjęcie uchwały zostało poprzedzone prezentacją założeń programu ).
– uchylającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Dołuje.
– w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Dobra.
Ponadto radni zapoznali się z:
– informacją w sprawie opłaty targowej na 2018 rok.
– informacją w sprawie opłat od posiadania psów w 2018 roku.
– informacją na temat współpracy z partnerami zagranicznymi za rok 2016 r.
– informacją na temat inwestycji gminnych za okres 01.01.2017 r. – 30.09.2017 r.
sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Dobra w okresie od dnia 01.09.2017 r. do 30.09.2017 r.

(red)

Foto: Urząd Gminy Dobra / K . Kowalewska

Zostaw komentarz

Grzegorz Świstak

Grzegorz Świstak

Redaktor naczelny gazety oraz serwisu gminadobra.info . Dziennikarz z ponad 25 letnim stażem. Pasjonat dziejów Pomorza Zachodniego. Członek klubu morsów. Odnajduje spokój w pieszych wycieczkach, zawsze z aparatem w dłoni. Obecnie student Uniwersytetu Szczecińskiego, na kierunku pisarstwo. Mieszka w Szczecinie.