gminadobra.info

XXXI sesja Rady Gminy: nowe okręgi wyborcze i brak funduszu sołeckiego

W czwartek 22 marca w Międzygminnym Zakładzie Aktywności Zawodowej w Dobrej odbyła się XXXI sesja Rady Gminy Dobra. Podczas sesji zostało przyjętych 11 uchwał. Większość Radnych nie wyraziła zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2019 rok. Radni przyjęli też uchwałę w sprawie podziału gminy na okręgi wyborcze w związku z rządową nowelizacją ustawy.

Niestety funduszu sołeckiego w roku 2019 nie będzie

Po dyskusji dotyczącej porządku obrad „Uchwała o niewyodrębnianiu funduszu sołeckiego” wynik głosowania był niestety taki sam jak co roku. Za utworzeniem funduszu sołeckiego w gminie Dobra głosowali radni: Tomasz Czubara, Ewa Głowacka, Mariusz Lindner, wstrzymał się radny Jarosław Reszta. Czyli większością 11 głosów przegłosowano uchwałę, która pozbawiła sołtysów miejscowości Bezrzecze, Mierzyn, Dołuje-Kościno możliwości skorzystania z tej formy aktywizacji społeczności lokalnej, gdyż sołtysi tych miejscowości są zwolennikami utworzenia funduszu sołeckiego.

Nowe okręgi wyborcze w gminie Dobra

W związku ze zmianą ordynacji wyborczej rada przyjęła propozycję okręgów wyborczych zaopiniowaną pozytywnie przez komisarza wyborczego.

Na jesieni 2018 będziemy wybierać 21 radnych w 3 okręgach:

 1. Sołectwa: Dobra, Sołectwo Dołuje-Kościno, gmina Dobra, Zachodniopomorskie Wąwelnica, Skarbimierzyce, Stolec, Rzędziny i okolice, Łęgi, Buk i Grzepnica – 7 radnych.
 2. Sołectwa: Bezrzecze, Wołczkowo – 6 radnych.
 3. Sołectwo Mierzyn – 8 radnych.

Została przyznana też pomoc finansowa Powiatowi Polickiemu na wsparcie Domu Seniora Wigor w Policach. Radni przyjęli również uchwałę w sprawie zlecenia Gminie Miasto Szczecin wykonania zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi. W roku 2017 ze sposobności noclegu w izbie wytrzeźwień skorzystali mieszkańcy gminy Dobra aż 80 razy.

Ponadto podczas sesji zostało przyjętych 11 uchwał:

 • w sprawie zmian budżetu Gminy na 2018 rok
 • zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Dobra na lata 2018 – 2025
 • w sprawie niewyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy Dobra w roku 2018
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Polickiemu
 • w sprawie zlecenia wykonania zadania Gminie Miasto Szczecin z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi
 • w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Wołczkowo
 • w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Dobra dla działki nr 385/14
 • uchylającą uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dobra, w obrębie Bezrzecze
 • w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Dobra, w obrębie Dołuje obejmującego działki nr 2/13, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18
 • w sprawie podziału Gminy Dobra na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym
 • sprawie podziału Gminy Dobra na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Ponadto radni zapoznali się z:

 • sprawozdaniem z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej za rok 2017
 • sprawozdaniem z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
 • sprawozdaniem z działalności Wójta Gminy Dobra w okresie od dnia 01.02.2018 r. do dnia 28.02.2018 r.

Zostaw komentarz

Grzegorz Świstak

Grzegorz Świstak

Redaktor naczelny gazety oraz serwisu gminadobra.info . Dziennikarz z ponad 25 letnim stażem. Pasjonat dziejów Pomorza Zachodniego. Członek klubu morsów. Odnajduje spokój w pieszych wycieczkach, zawsze z aparatem w dłoni. Obecnie student Uniwersytetu Szczecińskiego, na kierunku pisarstwo. Mieszka w Szczecinie.