gminadobra.info

Zebranie wyborcze – sołectwo Grzepnica

OZapraszam wszystkich mieszkańców sołectwa Grzepnica na zebranie wyborcze – wybór Sołtysa i Rady Sołeckiej, które odbędzie się w dniu 4 kwietnia 2019 r. o godz. 18:00 w Świetlicy Środowiskowej w Grzepnicy, Grzepnica 8c.

Porządek zebrania:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum (w przypadku braku quorum wyznacza się dodatkowy termin zebrania – 4 kwietnia 2019 r. 
  godz. 18:30, następnie przystępuje się do realizacji dalszych punktów porządku obrad).
 3. Przyjęcie porządku zebrania.
 4. Wybór przewodniczącego zebrania.
 5. Sprawozdanie z działalności Rady Sołeckiej za okres kadencji.
 6. Powołanie komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia wyborów Sołtysa i Rady Sołeckiej.
 7. Zgłaszanie kandydatów na Sołtysa.
 8. Przeprowadzenie głosowania tajnego na Sołtysa.
 9. Ustalenie ilości członków Rady Sołeckiej i zgłaszanie kandydatów na członków Rady Sołeckiej.
 10. Przeprowadzenie głosowania tajnego na członków Rady Sołeckiej.
 11. Ogłoszenie wyników wyborów.
 12. Wolne wnioski.

Proszę uprawnionych do głosowania mieszkańców Sołectwa o zabranie ze sobą dowodów osobistych.

W przypadku braku quorum w podanym wyżej terminie, zebranie odbędzie się pół godziny później – to jest o godz. 1830,
bez względu na liczbę mieszkańców obecnych na zebraniu (podstawa prawna: § 8 ust. 6 i 7 Statutu Sołectwa 
Nr III/33/2019 Rady Gminy Dobra z dnia 21 lutego 2019r.).

WÓJT GMINY DOBRA

Zostaw komentarz

gminadobra.info

gminadobra.info

Jesteśmy serwisem informacyjnym niezależnym od nurtów politycznych i interesów jednostek. Publikujemy o tym, jak poszczególne decyzje władz Gminy Dobra wpływają na życie mieszkańców, ale też i o sprawach dnia codziennego mieszkańców gminy.

Reklama

Proponowane artykuły